Os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd gallwch fenthyg eLyfrau, eLyfrau Sain ac eGylchgronau o’ch cartref eich hun gan ddefnyddio ein gwasanaeth lawrlwytho 24 awr.

 

Mae digonedd o lyfrau ar gael, o lyfrau poblogaidd a llyfrau hunan gymorth i ffuglen glasurol a llyfrau coginio.


Bydd angen i chi greu cyfrif y tro cyntaf i chi ddefnyddio’r gwasanaeth hwn, a bydd angen rhif eich cerdyn llyfrgell a’ch rhif PIN arnoch. Os ydych wedi anghofio eich PIN, cysylltwch â ni

 

Sut i fenthyg eLyfrau


Dewiswch, benthycwch a chadwch eich eLyfrau ar wefan eLyfrau CymruDolen yn agor mewn ffenestr newydd .

Oes angen help arnoch i lawrlwytho a defnyddio e-lyfrau? Cymerwch olwg ar y Cwestiynau CyffredinDolen yn agor mewn ffenestr newydd .  

Gallwch lawrlwytho eLyfrau i’ch cyfrifiadur ac yna eu trosglwyddo i’ch ffôn, cyfrifiadur tabled neu eDdarllenwyr eraill. Gallwch fenthyg hyd at chwe eLyfr ar y tro, am hyd at dair wythnos. Ar ôl y cyfnod hwn, byddant yn diflannu o’ch dyfais.

 


Cyn i chi fenthyg...


Y tro cyntaf i chi ddefnyddio’r gwasanaeth, gofynnir i chi lawrlwytho a gosod Adobe® Digital Editions os nad yw’r feddalwedd eisoes ar eich cyfrifiadur neu Mac. Mae Adobe® Digital Editions yn ffordd hawdd o reoli eich eLyfrau, gan gynnwys eu trosglwyddo i ddyfeisiau symudol.


 

Ariennir eLyfrau Cymru gan Lywodraeth Cymru a 19 o wasanaethau llyfrgell awdurdodau lleol eraill.

 

Sut i fenthyg eLyfrau SainGallwch lawrlwytho eLyfrau Sain o wefan OneClick Digital Llyfrgelloedd CaerdyddDolen yn agor mewn ffenestr newydd  

Gallwch lawrlwytho eLyfrau Sain i’ch cyfrifiadur neu Mac ac yna eu trosglwyddo i’ch chwaraewr MP3, iPod, ffôn neu ddyfais arall. Gallwch fenthyg hyd at 10 eLyfr Sain ar y tro, am hyd at dair wythnos. Os hoffech gadw eich eitemau am hirach, gallwch eu hadnewyddu.

 


Cyn i chi fenthyg...


Y tro cyntaf i chi ddefnyddio’r gwasanaeth, gofynnir i chi lawrlwytho a gosod meddalwedd OneClickdigital Media Manager. OneClickdigital Media Manager yw’r ffordd hawsaf o lawrlwytho, trosglwyddo a rheoli eLyfrau Sain.

Darllenwch ganllaw defnyddiwr OneClick Digital am wybodaeth am sut i lawrlwytho e-lyfrau i’ch dyfais (DOC 3.4 MB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Beth am yr app?


Gallwch lawrlwytho App Android OneClick Digital ar Google PlayDolen yn agor mewn ffenestr newydd

Os nad ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Caerdydd, dysgwch sut i ymuno.

 

Sut i fenthyg eGylchgronau  Gwasanaeth tanysgrifio sy’n gweithredu drwy Gymru gyfan yw ZinioDolen yn agor mewn ffenestr newydd . Mae’n cynnig mynediad ar-lein am ddim i aelodau llyfrgell i tua 250 o gylchgronau poblogaidd - o feicio i goginio, o ffasiwn i ffitrwydd - ar gael i aelodau llyfrgell am ddim drwy eu gliniadur, PC/Mac, e-ddarllennydd, dyfais tabled neu ffôn symudol.

 
Mae llawer o’r teitlau hefyd yn cynnig mynediad i lyfrgell gynhwysfawr o hen rifynnau. 


 

Cyn i chi fenthyg...


I ddefnyddio Zinio rhaid i chi fod yn aelod o Lyfrgell yng Nghaerdydd.  Os nad ydych yn aelod, gallwch gael gwybodaeth am sut i ymuno yma


Bydd angen i chi ddefnyddio’ch rhif aelodaeth llyfrgell i greu cyfrif.  Ewch i’r tudalennau cymorth a fydd yn rhoi cymorth i chi gam wrth gam i greu cyfrif Zinio a’ch helpu i ddechrau arni.


Noder – yn ystod y broses gofrestru gofynnir i chi greu dau gyfrif.  Mae’r cyfrif cyntaf yn eich galluogi i bori drwy gasgliad o gylchgronau’r llyfrgell, sydd am ddim.  Mae’r ail gyfrif yn ofynnol i allu darllen a lawrlwytho'r cylchgronau am ddim ar safle Zinio.com.  Er eich hwylustod, sicrhewch eich bod yn defnyddio’r un cyfeiriad e-bost a’r un cyfrinair ar gyfer y ddau gyfrif.  


Gallwch gael mynediad i ZinioDolen yn agor mewn ffenestr newydd unrhyw le sydd â chysylltiad rhyngrwyd, gan gynnwys eich llyfrgell leol.