Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Llyfrgelloedd ac Archifau

Dod o hyd i lyfrgell

Gweler y rhestr o hybiau a llyfrgelloedd​.

e-Lyfrau ac Adnoddau Electronig

Lawrlwythwch e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar ac e-Gylchgronau am ddim, a manteisio ar adnoddau electronig. ​

Ymuno â llyfrgell

Am ddim. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud i ddod yn aelod.

Archebu Cyfrifiadur​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae cyfrifiaduron cyhoeddus gyda mynediad am ddim i’r Rhyngrwyd ar gael i’w defnyddio ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Gwasanaethau eraill y llyfrgell

Mynediad i’r we, llyfrau llafar, grwpiau darllen, ystafelloedd i’w llogi, llyfrgell symudol, gwasanaeth i rai sy’n gaeth i’w cartrefi.

Sialens Ddarllen yr Haf

Gwybodaeth ac adnoddau ar gyfer Sialens Ddarllen yr Haf 2020.

Gweithgareddau wrth ynysu

Adnoddau, fideos a gweithgareddau i bob oed dysgu a mwynhau gartref.

Gwasanaeth Llyfrgell Clicio a Chasglu

Gall defnyddwyr llyfrgell archebu detholiad o lyfrau i'w casglu o un o'r hybiau sydd ar gael ar hyn o bryd.​

Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd 2019 – 2023

Gweler copi o’r Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd i weld sut byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i ddarparu gwasanaethau ledled y ddinas.

Digw​yddiadau Hybiau a Llyfrgelloedd​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd, gweithgareddau a digwyddiadau digidol​

​​​​​
​​​​​​
​​​​​​​​​