Dod o hyd i lyfrgell

Gweld rhestr o holl lyfrgelloedd Caerdydd. Gweld yr holl lyfrgelloedd ar fap.

eLyfrau

Lawrlwytho eLyfrau, eLyfrau Sain ac eGylchgronau am ddim. 

Ymuno â llyfrgell

Am ddim. Dyma beth sydd angen i chi ei wneud i ddod yn aelod.

Archebu Cyfrifiadur​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae cyfrifiaduron cyhoeddus gyda mynediad am ddim i’r Rhyngrwyd ar gael i’w defnyddio ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Llyfrgell ar-lein 24 awr​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mynediad i lawer o adnoddau electronig defnyddiol ar unrhyw adeg o’r dydd. Bydd angen ymuno â llyfrgell ​i gael mynediad at y gwasanaeth ar-lein. 

Gwasanaethau eraill y llyfrgell

Cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd, DVDs a CDs cerddoriaeth, grwpiau darllen, ystafelloedd i’w llogi, llyfrgell symudol, gwasanaethau cartref.