Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau eraill y llyfrgell

 

Cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd

 
Mae cyfrifiaduron cyhoeddus sydd â mynediad am ddim i'r Rhyngrwyd a meddalwedd Microsoft Office ar gael i'w defnyddio ym mhob un o'n llyfrgelloedd ac eithrio Tongwynlais. 

Os hoffech ddefnyddio cyfrifiadur cyhoeddus yn un o'n hybiau neu lyfrgelloedd gallwch alw heibio, neu archebu cyfrifiadur ar-lein gan ddefnyddio rhif eich cerdyn llyfrgell a'ch PIN.  Gallwch hefyd ffonio ein Llinell Llyfrgell ar 029 2087 1071.  Rhagor o wybodaeth am hybiau a llyfrgelloedd.

Dysgwch sut i ddod yn aelod o yfrgelloedd Caerdydd​.
 
Gallwch hefyd argraffu o'n cyfrifiaduron, ond rydym yn codi tâl am hynny. Gweler ein tudalen dirwyon a thaliadau llyfrgell​ am fanylion.
 
Gallwch hefyd ddod â'ch gliniadur eich hun neu ddyfais bersonol arall i'n llyfrgelloedd. Mae mynediad WiFi cyhoeddus am ddim ar gael.

DVDs a CDs cerddoriaeth

 
Os nad yw’r eitem rydych ei heisiau yn eich llyfrgell leol, gallech o bosibl ei chadw mewn llyfrgell arall a gofyn iddi gael ei hanfon i'ch cangen leol i'w chasglu. Mae CDs cerddoriaeth yn yr adran gerddoriaeth yn y Llyfrgell Ganolog. Gallwch ymweld â ni yng nghanol y ddinas a chael golwg ar ein casgliad anferth, neu gallwch gadw eitemau penodol a gofyn iddynt gael eu hanfon i’ch llyfrgell leol i’w casglu. Mae cadw DVD’s  a CDs i’r naill ochr (yn ein Staciau) yn rhad ac am ddim. I weld pa eitemau sydd gennym a sut i’w cadw, ewch i’n catalog ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd .
 
Caiff DVDs a CDs eu benthyg am wythnos am dâl. Codir dirwyon ar unrhyw beth a ddychwelir yn hwyr, neu gallwch eu hadnewyddu am y gost safonol. Ewch i’r dudalen dirwyon a chostau llyfrgelloedd am fanylion.
 
 

Deunyddiau llafar (llyfrau llafar)

 
Mae deunyddiau llafar ar gael i'w benthyg o'n holl lyfrgelloedd ar CD.
  
Os nad oes gennym y teitl rydych ei eisiau yn eich llyfrgell leol, efallai y gallwch ei roi ar gadw o lyfrgell arall a'i gael wedi anfon at eich cangen leol i chi ei gasglu. Mae cadw deunydd llafar yn rhad ac am ddim. I gael gwybod pa deitlau sydd gennym a sut i'w cadw, ewch i'n catalog ar-lein​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​ neu ewch i'ch cangen leol.

Gweler ein tudalen dirwyon a thaliadau llyfrgell am fanylion am daliadau. Os oes gennych anabledd gweledol gallwch fenthyg deunyddiau llafar yn rhad ac am ddim. 

Os ydych yn aelod o lyfrgelloedd Caerdydd gallwch fenthyg eLyfrau ac eLyfrau Llafar o gysur eich cartref eich hun gan ddefnyddio ein Gwasanaeth llyfrau 24 awr ar-lein​.

Grwpiau darllen

 

Os ydych yn perthyn i grŵp darllen, yn chwilio am un yn eich ardal, neu hyd yn oed yn meddwl am ddechrau
un, dyma beth allwn ei wneud ar eich cyfer:

 • Gallwn eich helpu i ddod o hyd i grŵp darllen sy’n cwrdd ar amser ac mewn lle sy’n gyfleus i chi
 • Gallwn hysbysebu eich grŵp i aelodau newydd
 • Gallwn argymell llyfrau gwych i’w darllen
 • Gallwn ddarparu hyd at 15 copi o’r un llyfr i chi, i’w cadw at hyd at 6 wythnos
 • Rydym yn cynnig llwyth o weithgareddau llawn hwyl drwy gydol y flwyddyn – perffaith i'r rhai sy’n caru llyfrau!

 

I gael rhagor o fanylion ewch i gatalog ar-lein y llyfrgell​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a dewiswch ‘Clybiau a Chymdeithasau’ ac yna ‘Darllenwyr a grwpiau darllen’. 

 

Ystafelloedd i’w llogi

 
Mae gan lawer o’n llyfrgelloedd ystafelloedd cymunedol neu ystafelloedd cyfarfod sydd ar gael i’w llogi. Gofynnwch i'ch cangen leol am fanylion.
 
Mae’r Llyfrgell Ganolog hefyd yn cynnig lolfa TGCh y gellir ei llogi am ffi.  
 

Llyfrgell symudol

 

Mae’r llyfrgell symudol yn cynnig gwasanaeth llyfrgell llawn yn y gymuned gan ymweld ag:

 • Ardaloedd nad oes ganddynt fynediad hawdd at gangen leol
 • Ardaloedd â chrynodiad uchel o henoed neu bobl eiddil, neu bobl a allai gael trafferth cyrraedd eu cangen agosaf
 
Mae gennym ddau gerbyd, ac er mai dim ond hyn a hyn o eitemau y gallant eu dal, bydd staff y llyfrgell yn defnyddio eu gwybodaeth am lyfrgelloedd a llyfrau i sicrhau bod y benthycwyr yn cael y llyfrau gorau. Os nad oes gennym yr eitem rydych ei heisiau, byddwn yn gwneud ein gorau glas i gael gafael arni erbyn yr ymweliad nesaf.
 
Llyfrgell symudol
​​MonthWythnos commencing
Ionawr​2nd
(Wythnos 3)
​9th
(Wythnos 1)
16th
(Wythnos 2)
​23rd
(Wythnos 3)
​ 30th
(Wythnos 1)
Chwefror6th
(Wythnos 2)
​13th
(Wythnos 3)
​20th
(Wythnos 1)
​27th
(Wythnos 2)
Mawrth​6th
(Wythnos 3)
​13th
(Wythnos 1)
​20th
(Wythnos 2)
​27th
(Wythnos 3)
Ebrill​3rd
(Wythnos 1)
​10th
(Wythnos 2)
​17th
(Wythnos 3)
​24th
(Wythnos 1)
Mai​1st
(Wythnos 2)
​8th
(Wythnos 3)
​15th
(Wythnos 1)
​22nd
(Wythnos 2)
​29th
(Wythnos 3)
Mehefin​5th
(Wythnos 1)
​12th
(Wythnos 2)
​19th
(Wythnos 3)
​26th
(Wythnos 1)
Gorffennaf​3rd
(Wythnos 2)
​10th
(Wythnos 3)
​17th
(Wythnos 1)
​24th
(Wythnos 2)
​31st
(Wythnos 3)
Awst​7th
(Wythnos 1)
​14th
(Wythnos 2)
​21st
(Wythnos 3)
​28th
(Wythnos 1)
Medi​4th
(Wythnos 2)
​11th
(Wythnos 3)
​18th
(Wythnos 1)
​25th
(Wythnos 2)
Hydref​2nd
(Wythnos 3)
​9th
(Wythnos 1)
​16th
(Wythnos 2)
​23rd
(Wythnos 3)
​30th
(Wythnos 1)
Tachwedd​6th
(Wythnos 2)
​13th
(Wythnos 3)
​20th
(Wythnos 1)
​27th
(Wythnos 2)
Rhagfyr​4th
(Wythnos 3)
​11th
(Wythnos 1)
​18th
(Wythnos 2)
​25th
(Wythnos 3)
 


 


 


Dydd Llun
​AmserLl​​eoliad
9:30 to 10:15​am​St Clements Court, Glyn Eiddw, Pentwyn
​10:25 to 10:35am​Pant Glas, Pentwyn
​10:50 to 1:00pm​Community Centre, Pontprennau
​1:50 to 3:00pm​Broadlands House, Hazelwood Drive, St Mellons
​3:10 to 3:45pm​Oakmeadow Court, St Mellons
​3:55 to 4:45pm​Holm View Court, South View Drive, Witla Court, St Mellons

Dydd Mawrth
​AmserLl​​eoliad
​2pm to 6pm​Tongwynlais

Dydd Mercher
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 9:50am​Pendragon Pub Car Park, Excalibur Avenue
​9:55 to 10:25am​Spring Grove, Thornhill
​10:30 to 11:30am​Sainsbury’s Car Park, Excalibur Drive, Thornhill
​12 to 12:20pm​Pentwyn Shops Top Car Park
​1:35 to 2:30pm​Greenway Road/Greenock Road, Trowbridge
​2:35 to 3:20pm​Old Library Car Park, Abergele Road
​3:25 to 3:40pm​Tresigin Road, Trowbridge
​3:50 to 4:25pm​Kenneth Treasure Court, Bethania Roe, St Mellons

Dydd Iau
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 11:30am​Tremorfa Community Centre, Tweedsmuir Road
​11:45 to 12:30am​Minton Court, Merion Place, Tremorfa
​12:35 to 1pm​Willows Avenue/Mercia Road, Tremorfa
​1:15 to 2:30pm​Mackintosh Centre, Keppoch Street, Roath
​3:15 to 3:45pm​Moorland Road/Horwood Close, Splott
​4 to 4:55pm​Newtown Court, North Luton Place, Adamsdown

Dydd Gwener
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 10:30am​Heath Park Court, Heath Park Avenue, Heath
10:40 to 11:30​am
​Heathmead, Allensbank Road, Heath
​11:45 to 12:30pm​Newlands Court, Station Road, Llanishen
​12:40 to 1:40pm​Brentwood Court, Newborough Avenue, Llanishen
​2:30 to 3:45pm​Glenside Court, TyGwyn Road, Penylan
​3:50 to 4:20pm​Redwell Court, TyGwyn Road, Penylan
​4:30 to 5pm​Clarendon, Cyncoed Avenue
 


Dydd Llun
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 10:15amPendryn House, Mortimer Road, Pontcanna​
​10:20 to 10:50am​Fairleigh Court, Fields Park Raod, Pontacanna
​11 to 11:30am​Lord Pontypridd House, Clive Road, Canton
​11:35 to 12:05pm​Sir David’s Court, Clive Road
​12:15 to 1pm​Alexandra Court, Ethel Street
​1:45 to 2:25pm​Great Western Court, Bassett Street
​2:45 to 3:15pm​Wilfred Brook House, Clive Street, Grangetown
​3:45 to 3:55pm​Worcester Court, Holmesdale Street, Grangetown

Dydd Mawrth
​AmserLl​​eoliad
​2 to 6pm​Tongwynlais

Dydd Mercher
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 10:30am​Hope Court, North Road. Maindy
​10:45 to 11:45am​Limebourne Court, Little Mill, Whitchurch
​11:55 to 1pm​Meridian Court, North Road, Gabalfa
​2:15 to 5pm​Mynachdy Road

Dydd Gwener
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 10:30am
Ffordd Dinefwr, Creigiau​
​10:35 to 10:55am​Parc Y Coed, Creigiau
​11 to 12:30pm​Post Office. Creigiau
​1:40 to 2:30pm​Parc Y Bryn, Creigiau
​2:35 to 2:55pm​Parc Castell-Y-Mynach. Creigiau
​3 to 3:50pm​Primary School. Creigiau

Dydd Sadwrn
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 12:30pm​Sainsbury, Thornhill
​1:30 to 4:30pm​Asda, Pontprennau
 Dydd Llun
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 10am​Norbury Court, Bailey Close, Fairwater
​10:10 to 10:50am​Doyle, Court, Perrots Close, Fairwater
​11 to 12:20pm​Clos-Y-Nant, Plasmawr Road, Fairwater
​12:30 to 1pm​Restways Court, Danescourt Way, Danescourt
​2:10 to 2:40pm​Plymouth Arms Pub, St Fagans
​3 to 3:40pm​Sandown Court, Bromley Drive, Ely
​3:50 to 4:10pm​Wheatley Road Sheltered Housing, Ely
​4:20 to 5pm​St Fagans Court, Stirling Road, Ely

Dydd Mawrth
​AmserLl​​eoliad
​2 to 6pm​Tongwynlais

Dydd Mercher
​AmserLl​​eoliad
​9:30 to 10:45​Cwrt Deri, Heol-Y-Felin, Rhiwbina
​11 to 12:30pm​Hanover Court, Park Lane, Whitchurch
​12:45 to 2:15pm​Glendower Court, Velindre Road, Whitchurch
​3:15 to 3:45pm​Four Elms Court/Stephenson Court, Oxford Lane, Roath
​4 to 4:30pm​Willow Court, Teal Street, Roath

Dydd Iau
​AmserLl​​eoliad
​9:40 to 10:15am​Post Office, Gwaelod-Y-Garth
​10:20 to 10:50am​Heol Berry, Gwaelod-Y-Garth
​11 to 12:15pm
​Lewis Arms Pub, Pentyrch
​12:25 to 12:50pm​Maes-Y-Sarn, Pentyrch
​2 to 2:30pm​Bron Haul, Pentyrch
​2:40 to 3:50pm​Bronllyn, Pentrych
 

 
Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â ni
 
 
 

Gwasanaethau cartref

 
Rydym yn cynnig gwasanaeth sy’n dod â’r llyfrgell i garreg eich drws os ydych yn:
 • Sâl
 • Eiddil
 • Anabl

ac nad ydych yn gallu teithio i’ch llyfrgell leol mwyach.

Rydym yn galw bob tair wythnos, gan ddosbarthu a chasglu llyfrau arferol/llyfrau print bras a/neu lyfrau ar dâp.

Ar ôl cyfweliad cychwynnol i nodi eich anghenion a’ch dewisiadau darllen, gallwch roi rhestr o lyfrau i’r gyrrwr neu ofyn i’n llyfrgellydd profiadol a gwybodus ddewis llyfrau i chi. Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd gallwch gadw eich hoff lyfrau a gofyn iddynt gael eu dosbarthu i chi cyn gynted ag y byddant ar gael.
 
Mae’r gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ac yn cwmpasu Caerdydd gyfan. Fodd bynnag, dim ond hyn a hyn o adnoddau sydd ar gael, felly ceir rhestr aros o bryd i'w gilydd.
 
Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â ni
 
 

Lyfrgell Genedlaethol Cymru


 

Mae gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ystod eang o adnoddau electronig y gellir tanysgrifio iddynt, yn amrywio o gyfnodolion ysgolheigaidd i wyddoniaduron a phapurau newydd. Ar y cyd gyda Chyngor Dinas Caerdydd, hoffai Llyfrgell Genedlaethol Cymru eich gwahodd i gofrestru i gael mynediad i’r adnoddau electronig hyn.
Gallwch ddefnyddio’r gofrestr i wneud dau beth: 


 

 • Cael tocyn darllenydd cyn ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, neu
 • Ar gyfer mynediad o bell i adnoddau electronig y Llyfrgell, gyhyd â'ch bod yn byw yng Nghymru a bod gennych god post yng Nghymru. 


 

  Gan mai Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r gwasanaeth hwn, mae’n flin gennym na fyddwch yn gallu cofrestru i ddefnyddio holl adnoddau electronig y Llyfrgell os nad oes gennych gyfeiriad cartref yng Nghymru.

   

   

   
   
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​