Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut alla i fod yn rhiant mabwysiadol?

Y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â ni i roi gwybod i ni. Yna gallwn drefnu i chi siarad ag un o’n tîm.

 


Byddwn yn gofyn i chi ddweud rhywbeth amdanoch eich hun a’ch diddordeb mewn mabwysiadu a byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth i chi am fabwysiadu ac a oes angen rhieni mabwysiadol newydd arnom.

 


Os yw mabwysiadu’n bosibiliad i chi, bydd gweithiwr cymdeithasol yn gwneud apwyntiad i'ch gweld chi yn eich cartref i siarad yn fanylach.

 


Weithiau mae’n rhaid i ni ddweud ‘na’ oherwydd mae’n rhaid i ni roi anghenion y plant yn gyntaf. Wrth gwrs, nid yw hyn yn golygu nad ydych yn addas i fod yn rhiant.

 


Os byddwch yn parhau â’r broses, byddwch yn dechrau ar gyfnod hyfforddi. Bydd hefyd angen i ni gynnal nifer o brofion sylfaenol, gan gynnwys gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a phrawf meddygol.

 


Yn olaf, bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn paratoi adroddiad i'r Panel Mabwysiadu. Mae’r panel yn cynnwys pobl o amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys gweithwyr proffesiynol ym maes mabwysiadu, mabwysiadwyr ag arbenigedd gofal plant a'r rheini ag arbenigedd meddygol. Gallwch ddod i gyfarfod y panel os ydych yn dymuno gwneud hynny.

 

Beth sy'n digwydd nesaf?


Os cewch eich cymeradwyo byddwn yn ceisio dod o hyd i blentyn y gallech ei fabwysiadu. Paru yw’r enw ar hyn. Ar ôl i ni wneud hyn bydd y Panel Mabwysiadu’n cymeradwyo’r lleoliad.

 


Os bydd y lleoliad yn llwyddiannus, y cam nesaf fydd i wneud cais i’r llys am Orchymyn Mabwysiadu. Bydd y gweithiwr cymdeithasol yn ysgrifennu adroddiad ar gyfer y llys. Rhaid i’r plentyn fod wedi aros gyda chi am 10 wythnos cyn i chi wneud cais i fabwysiadu. Bydd y broses yn amrywio ychydig os nad yw’r rhieni biolegol wedi cytuno ar y trefniant mabwysiadu, ond byddwn yn eich cefnogi drwyddi draw.

 

 

Cysylltu â ni

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.