Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Oes rhaid i mi siarad â’r cyngor am fabwysiadu?

Mae Grŵp Mabwysiadu Cydweithredol y Fro, y Cymoedd a Chaerdydd yn un o bum Grŵp Rhanbarthol a fydd yn rhan o’r Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yng Nghymru. 
 
Mae cynlluniau’n cael eu datblygu er mwyn i’r awdurdodau gydweithio i sefydlu a darparu gwasanaeth mabwysiadu unedig, rhanbarthol.

Gallwch dal i wneud ymholiadau i bob awdurdod lleol unigol neu drwy ffonio 0800 023 4064​


Gallwch siarad ag asiantaethau eraill a phenderfynu ar yr hyn sydd orau i chi, ond allwch chi ddim wneud cais i fod yn rhiant mabwysiedig mewn mwy nag un asiantaeth ar y tro.


Mae modd i chi hefyd gael cyngor annibynnol a gwybodaeth am fabwysiadu gan Gymdeithas Mabwysiadu a Maethu Prydain.

 

 

Asiantaethau mabwysiadu yng Nghaerdydd

 

Mae gwybodaeth isod am asiantaethau/gwasanaethau mabwysiadu eraill y gallech gysylltu â nhw i gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu:


Gwasanaeth Mabwysiadu a Maethu Barnardo’s Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
029 20436200

 

Cymdeithas Blant Dewi Sant​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
029 20667007

 

Adoption UK (Cymru)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
0800 0568578

 

Gwasanaeth Cymorth

 

After Adoption (Cymru)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
0800 0568578 or
029 20666597