Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwybodaeth a chymorth i fabwysiadwyr Caerdydd

Grwpiau Cymorth


Mae cyfarfodydd grŵp cymorth yn ffordd dda o gwrdd â’r Tîm Mabwysiadu a staff arall y Gwasanaethau Plant. Bydd gan bob cyfarfod ei gadeirydd a’i agenda ei hun, siaradwr gwadd o wasanaeth neu asiantaeth briodol yn ogystal â rheolwyr o’r Tîm Mabwysiadu.

 

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y Swyddog Mabwysiadu ar Ddyletswydd ar 029 2087 3797.

 

 

Boreau Coffi


Rydym yn cynnal grwpiau cymorth anffurfiol lle gall mabwysiadwyr alw heibio a chael paned. Mae’r rhain yn digwydd yn ein swyddfa yn rheolaidd.

 

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch y Swyddog Mabwysiadu ar Ddyletswydd ar 029 2087 3797.

 

 

Cysylltu â ni

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.


029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.