Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Digwyddiadau recriwtio mabwysiadwyr

Drwy gydol y flwyddyn, rydym yn cynnal nifer o Ddigwyddiadau Recriwtio galw heibio lle mae aelodau o’n Tîm Mabwysiadu ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a rhoi gwybodaeth mewn lleoliadau cymunedol ac mewn digwyddiadau cyhoeddus ledled y ddinas. 

 

Cewch gyfle i sgwrsio gyda Gweithwyr Cymdeithasol Mabwysiadu a chwrdd â rhai o’n Mabwysiadwyr.

 

Digwyddiadau Recriwtio 2014 – 2015:

 

Newid dyddiad: Dydd Iau 4 Rhagfyr 7-9pm Neuadd y Sir, Caerdydd, CF10 4UW (Ystafell Bwyllgor 4)

Dewch draw i ddysgu mwy am fabwysiadu, cwrdd â rhieni sy’n mabwysiadu a chael sgwrs gyda’r tîm. Cysylltwch â’r tîm mabwysiadu i roi gwybod i ni os oes gennych ddiddordeb mewn dod draw ar 029 2087 3797.

 

Cysylltu â ni  

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fabwysiadu yng Nghaerdydd, neu os hoffech gael eich asesu fel mabwysiadwr, cysylltwch â ni.


 

029 2087 3797


Gallwn hefyd anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth Mabwysiadu atoch.