Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Pobl hŷn

Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn yn chwarae rhan bwysig o ran rhoi llais i bobl hŷn.


Mae’r Ymgyrch Na i Oedraniaeth yn ceisio newid y ffordd mae cymdeithas yn gweld pobl hŷn ac yn amlygu eu cyfraniad i gymunedau.


 
 
​​


 

Dysgwch fwy ar wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Fforymau 50+ Caerdydd

 

Rydyn ni’n falch o gyhoeddi datblygiadau newydd a chyffrous i bobl hŷn yng Nghaerdydd.


Fel Cyngor rydyn ni’n gwerthfawrogi’r profiadau, y sgiliau a’r wybodaeth y gall pobl hŷn eu cyfrannu at ein gwaith. Rydyn ni am sefydlu Fforymau 50+ yn 6 ardal rheoli cymdogaethau Caerdydd.

 

I gael rhagor o wybodaeth am 50+ cysylltwch â’n tîm canolbwyntio ar ddinasyddion

 

​​​​​