Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut i roi gwybod am amheuaeth fod oedolyn yn cael ei gam-drin

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014​ - Dysgwch sut mae gwasanaethau cymdeithasol Cymru’n newid​.

Os ydych chi’n cael eich cam-drin, neu’n credu bod person arall yn cael ei gam-drin, mae’n rhaid i chi roi gwybod i rywun.

 

Os ydych chi’n meddwl bod rhywun mewn perygl a bod angen i chi wneud rhywbeth ar unwaith i’w atal rhag cael ei niweidio, dylech ffonio 999 a rhoi gwybod beth sy'n digwydd.

 

Os ydych chi’n credu y gallai trosedd fod wedi digwydd, ffoniwch yr Heddlu ar 101 a gofalwch nad ydych chi’n colli neu’n cael gwared ar unrhyw dystiolaeth.

 

Os ydych chi mewn cartref gofal, canolfan iechyd, ysbyty, ysgol neu le tebyg, dylech fynd i weld y person sy'n gyfrifol.

 

Os ydych chi’n byw yn eich cartref eich hun neu gartref eich teulu a bod pobl yn ymweld â chi i’ch helpu, cysylltwch â’r tîm amddiffyn oedolion agored i niwed (POVA):

 

029 2233 0888 

 

Dydd Llun - Dydd Iau:  8.30am – 5pm
Dydd Gwener:  8.30am – 4.30pmOs ydych am roi gwybod am rywbeth y tu allan i’r oriau hyn, cysylltwch â'r tîm argyfwng ar ddyletswydd ar 029 2078 8570.

 

Byddwn yn trin unrhyw beth a ddywedwch â sensitifrwydd, ond efallai y bydd angen i ni roi gwybod i bobl eraill os bydd angen eu cymorth arnom i’ch diogelu chi neu’r person sy’n cael ei gam-drin.

 

Os ydych chi’n teimlo’n nerfus ynghylch siarad â'r Gwasanaethau Cymdeithasol, siaradwch â rhywun arall rydych chi'n gyffyrddus yn ei gwmni a gofynnwch iddo drosglwyddo'r wybodaeth. Gallai’r person hwn fod yn rhywun sy’n gweithio yn y gwasanaeth iechyd megis meddyg neu nyrs, neu rywun arall mewn awdurdod. Gallech hefyd roi gwybod i ffrind neu berthynas rydych yn ymddiried ynddo.

 

I gael cyngor annibynnol ewch i wefan Action on Elder Abuse (AEA)

 

Dogfennau defnyddiol

 

Yr hyn sydd arnoch angen ei wybod os oes honiad yn eich erbyn

Taflen ar gyfer staff gofal cymdeithasol ac iechyd

​​