Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Meini Prawf Cymhwysedd

Beth yw’r gwahaniaethau rhwng risgiau Critigol, Sylweddol, Cymedrol ac Isel?

 

Critigol:

 • Pan fo bygythiad i fywyd neu’r posibilrwydd o hynny; a/neu
 • Mae gennych broblemau iechyd corfforol neu feddyliol difrifol, neu rydych yn debygol o ddatblygu problemau o’r fath; a/neu  
 • Gallech chi golli eich gallu i ddewis a rheoli agweddau pwysig ar eich amgylchedd uniongyrchol; a/neu
 • Gallech chi gael eich cam-drin neu eich esgeuluso (gan bobl eraill neu chi’ch hun); a/neu
 • Efallai na fyddwch yn gallu cyflawni agweddau hollbwysig ar arferion gofal personol, arferion domestig neu arferion eraill; a/neu  
 • Efallai na fyddwch yn gallu gwneud cyfraniad pwysig at waith, addysg neu ddysgu; a/neu
 • Mae’n bosibl y gallech golli systemau cymorth cymdeithasol a pherthnasau allweddol; a/neu  
 • Ni allwch neu efallai na fyddwch yn gallu cyflawni eich rolau a’ch cyfrifoldebau teuluol a chymdeithasol.  

 

Sylweddol:

 • Mae gennych broblemau iechyd corfforol neu feddyliol sylweddol, neu rydych yn debygol o ddatblygu problemau o’r fath; a/neu  
 • Gallech golli eich gallu i ddewis a rheoli agweddau pwysig ar eich amgylchedd uniongyrchol; a/neu
 • Efallai na fyddwch yn gallu cyflawni’r rhan fwyaf o’ch arferion gofal personol, arferion domestig neu arferion eraill; a/neu  
 • Nid ydych, neu efallai na fyddwch, yn gallu cyfrannu at sawl agwedd ar waith, addysg neu ddysgu; a/neu
 • Gallech golli’r rhan fwyaf o’ch systemau cymorth cymdeithasol a’ch perthnasau allweddol; a/neu  
 • Ni allwch neu efallai na fyddwch yn gallu cyflawni rhywfaint o'ch rolau a’ch cyfrifoldebau teuluol a chymdeithasol; a rheini’n rolau a dyletswyddau arwyddocaol a phwysig i chi ac eraill.  

 

  Cymedrol:

 • Efallai na fyddwch yn gallu cyflawni nifer o arferion gofal personol, arferion domestig neu arferion eraill; a/neu  
 • Ni fyddwch yn gallu cyflawni agweddau amrywiol ar waith, addysg neu ddysgu; a/neu
 • Gallech golli sawl un o’ch systemau cymorth cymdeithasol a’ch perthnasau allweddol; a/neu  
 • Ni allwch neu efallai na fyddwch yn gallu cyflawni sawl un o’ch rolau a’ch cyfrifoldebau teuluol a chymdeithasol.

 

  Isel:

 • Efallai na allwch gyflawni un neu ddau o'ch arferion gofal personol, arferion domestig neu arferion eraill; a/neu  
 • Efallai na fyddwch yn gallu cyfrannu at un neu ddwy agwedd ar waith, addysg neu ddysgu; a/neu
 • Gallech golli un neu ddau o’ch systemau cymorth cymdeithasol a’ch perthnasau; a/neu  
 • Ni allwch neu efallai na fyddwch yn gallu cyflawni un neu ddau o’ch rolau a’ch cyfrifoldebau teuluol a chymdeithasol.  

 

Os oes gennych anghenion gofal sydd yn amlwg ar yr un lefel â’r rhain ond nad ydynt yn cyfateb i’r fframwaith hwn oherwydd amgylchiadau anarferol neu unigryw, gallech dal fod yn gymwys.


Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni.


029 2037 5520