Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Hamdden, Parciau a Diwylliant > Rhandiroedd > Safleoedd a Phrisiau Rhandiroedd

Safleoedd a Phrisiau Rhandiroedd

Mae meintiau lleiniau’n amrywio a chânt eu gosod fesul 25m sgwâr sef “clwyd”. Mae llain maint llawn yn 250m2 (10 clwyd).  Dylech allu ymrwymo i wneud gwerth awr o waith i bob clwyd yr wythnos.

Bydd y rhan fwyaf o ddechreuwyr yn cael llain lai ac yn gwneud cais am lain fwy’n ddiweddarach pan fyddant yn deall yr ymrwymiad a ofynnir ganddynt.  Eich dewis chi yw maint y llain a gewch ar y cyd â Chynrychiolydd y Safle a chan ddibynnu ar ba leiniau sydd ar gael.

Mae gan ddeg safle storfeydd briciau i’w rhentu am £27.22 y flwyddyn (dim gostyngiadau).  Holwch Ysgrifennydd y Safle a oes un ar gael.

 
Categori A: £12.50am  bob 25m² (1 clwyd) y flwyddyn
 
Mae gan y safleoedd canlynol dai bach, cyflenwadau dŵr a llwybrau
 
 • Rhandiroedd Allensbank (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Llwynbedw (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Flaxland (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Highfields (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Caeau Llandaf - O 2/8/2019 mae'r rhestr aros ar gyfer y safle hwn ar gau. (diweddarwyd 9/9/2019)
 • Rhandiroedd Pengam Pavilion - O 2/10/2019 mae'r rhestr aros ar gyfer y safle hwn ar gau. (diweddarwyd 2/10/2019)
 • Rhandiroedd Pontcanna A - O 2/10/2019 mae'r rhestr aros ar gyfer y safle hwn ar gau. (diweddarwyd 2/10/2019)

 

Categori B: £12.12 am bob 25m² (1 clwyd ) y flwyddyn

 
Mae gan y safleoedd canlynol gyflenwadau dŵr a llwybrau

 
 • Rhandiroedd Colchester Avenue
 • Rhandiroedd Fferm y Coleg
 • Rhandiroedd Heol y Bont
 • Rhandiroedd Elgar Crescent (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Fferm Fawr Trelái
 • Rhandiroedd y Tyllgoed
 • Rhandiroedd Fferm y Fforest
 • Rhandiroedd Greenway Road
 • Rhandiroedd Heol Chappell - O 1/7/2019 mae’r rhestr aros ar gyfer y safle hwn ar gau (diweddarwyd 2/10/2019)
 • Rhandiroedd yr Arglwyddes Mary (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Ystum Taf
 • Rhandiroedd Llanisien (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd Y Deri - O 1/5/2019 mae'r rhestr aros ar gyfer y safle hwn ar gau. (diweddarwyd 2/10/2019)​​
 • Rhandiroedd Lynton Terrace
 • Rhandiroedd Parhaol​ Pengam 
 • Rhandiroedd Parhaol Pontcanna (Storfeydd briciau) 
 • Gerddi Cabanau Pontcanna (Cabanau’r Gerddi’n costio £118.20 y flwyddyn neu £59.10 y flwyddyn gyda gostyngiad) - O 3/6/2019 mae'r rhestr aros ar gyfer y safle hwn ar gau (diweddarwyd 2/10/2019)

 • ​Rhandiroedd Porthamal Road
 • Rhandiroedd Rhydypenau (Storfeydd briciau)
 • Rhandiroedd South Rise 
 

Categori C: £11.62 am bob 25m² (1 clwyd) y flwyddyn 

Nid oes gan y safle dai bach, dŵr na ffyrdd penodedig.

 
 • Rhandiroedd Lecwydd-Droves
​​​
English