Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Rhandiroedd

Mae Cyngor Caerdydd yn gyfrifol am 28 o safleoedd rhandiroedd gan gynnwys mwy na 2,500 o leiniau â thenantiaid.


Mae rhandiroedd yn boblogaidd iawn ond mae rhestrau aros yn amrywio o safle i safle.  O bryd i’w gilydd efallai bod gan rai safleoedd leiniau gwag neu restrau aros byrion, ond mae’r sefyllfa’n amrywio yn ystod y tymor tyfu bob blwyddyn.   Pan fo nifer y bobl ar restr aros yn fwy na 50% o’r lleiniau sydd ar gael ar y safle, caiff y rhestr aros ei chau.  Mae’r ddolen isod yn cynnwys manylion am bob safle.

 

Ewch i'r rhestr o randiroedd a phrisiau


Defnyddiwch y ffurflen gyswllt ar y dudalen hon os ydych chi eisiau gwneud cais am lain neu os oes gennych chi gwestiynau pellach.

Sut i wneud cais am lain

Mae’n rhaid i chi fod yn breswylydd yng Nghaerdydd i wneud cais lain blot a gallwch chi gofrestru am uchafswm o 2 wahanol safle rhandir.   Mae’n rhaid eich bod chi ar y rhestr aros i gael cynnig llain.


Defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar y dudalen hon i roi'r wybodaeth ganlynol i ni: 

  • Enw
  • Cyfeiriad y cartref
  • Rhif ffôn
  • Rhif ffôn symudol
  • Cyfeiriad e-bost
  • Enw’r ddau safle rhandir y mae gennych chi ddiddordeb ynddyntCael cynnig llain


Pan fo safleoedd gwag ar gael, bydd Cynrychiolydd y Safle yn cysylltu â chi ac yn eich gwahodd i ymweld â’r safle.  Os ydych chi’n penderfynu cymryd llain, byddwch chi angen llofnodi ffurflen cytundeb tenantiaeth.   Bydd Cynrychiolydd y Safle yn rhoi allwedd i giât y safle i chi.   Bydd angen i chi dalu blaendal ad-daladwy rhwng £10 a £20 a byddwn ni’n anfon bil atoch chi am y llain.   Mae blwyddyn defnyddio’r rhandir yn dechrau ar 2 Chwefror ac mae rhent yn daladwy ar gyfer y flwyddyn gyfan. Os ydych chi’n cymryd y llain rhwng 1 Rhagfyr a 1 Chwefror y flwyddyn ganlynol, mae swm pro rata yn daladwy.


Os ydych chi’n penderfynu peidio â chymryd llain, neu os nad yw Cynrychiolydd y Safle yn gallu cysylltu â chi, caiff eich manylion eu tynnu oddi ar y rhestr aros.


Os nad ydych chi wedi garddio rhandir o’r blaen neu os hoffech wybodaeth am arddio rhandir, rydym wedi paratoi canllaw defnyddiol (2.7Mb PDF). Mae’r ddolen yn agor mewn ffenestr newydd gan roi crynodeb i chi o’r rheolau yn y cytundeb tenantiaeth ac awgrymiadau defnyddiol ar gyfer plannu ac ar gyfer rheoli eich llain. 


 

       

Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​
English