Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Parciau a Mannau Gwyrdd

Cynhelir arwerthiant planhigion dros dro yng Nghaffi'r Tŷ Haf ym Mharc Bute​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd ar ddydd Sadwrn 23 Ebrill o 10am - 4pm gyda detholiad o stoc wydn a phlanhigion tŷ ar gael.

Bydd yr arwerthiant planhigion dros dro yn helpu i godi arian ar gyfer lle gwerthu planhigion mwy parhaol.  Yn y tymor hir, agor meithrinfa Parc Bute i’r cyhoedd gyda'r enw ‘Yr Ardd Gudd' yw’r cynllun. Bydd yn gwerthu planhigion a llwyni a chymerir y tociadau o stoc sefydlog gan wneud y cynllun yn gynaliadwy a lleihau costau cymaint ag y gellir.

Gall aelodau o’r cyhoedd hefyd gael dosbarthiadau ar sut i dyfu a chynnal planhigion a bydd staff yn y feithrinfa yn gyfrifol am werthiannau a dosbarthiadau, gyda’r gobaith y bydd gan grwpiau gwirfoddoli ddiddordeb mewn cymryd rhan.
© 2022 Cyngor Caerdydd