Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Llyn Parc Coed Y Nant

Rydym yn cynllunio rhywfaint o waith gwella yn yr ardal o amgylch y llyn ym Mharc Coed y Nant i ymdrin â phroblemau ag arglawdd y llyn a gwella cyfleusterau i ddefnyddwyr. 
 
Mae gwaith i’r arglawdd yn hanfodol, fodd bynnag, hoffem ddeall blaenoriaethau’r gymuned leol ar gyfer gwario gweddill yr arian sydd ar gael.  Bydd hyn yn helpu i flaenoriaethu'r gwelliannau eraill y gofynnwyd i ni ymdrin â hwy a nodi unrhyw welliannau eraill a allai fod yn ofynnol o amgylch y llyn.   

Hoffem eich adborth i nodi eich blaenoriaeth ar gyfer yr angen a nodwyd yn flaenorol ar gyfer seddi newydd, byrddau picnic, a llwyfannau pysgota ychwanegol; nodi gwelliannau eraill a materion i’w hystyried ar gyfer y dyfodol a dweud eich dweud am eich profiad o Barc Coed y Nant a’r llyn.  


​​
English