Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parc y Mynydd Bychan

Unwaith yn rhan o 'Waun Fawr' Caerdydd, mae Parc y Mynydd Bychan bellach yn 'ysgyfaint gwyrdd' i faestrefi gogledd Caerdydd. Mae'r parc 37 hectar yn cynnig cyfleusterau chwaraeon a chwarae i bobl o bob oedran, ond mae ganddo hefyd goetir, pyllau a gwlyptir sy'n gynefin i ystod o blanhigion a bywyd gwyllt.


Nodweddion 


 • Cae Chwarae Coffa'r Brenin Siôr V
 • Pyllau bywyd gwyllt
 • Gardd Synhwyraidd (newydd i 2014)

 

   

Cyfleusterau

 

 • Cyfleoedd i wirfoddoli Mae Cyfeillion Parc y Mynydd Bychan yn trefnu diwrnodau gwaith a gweithgareddau eraill yn y parc
 • Caeau chwaraeon ac ystafelloedd newid
 • Cae talu a chwarae a chwrs golff 9 twll
 • Maes chwarae'r plant
 • Cae 3G â goleuadau
 • Rheilffordd Fodel Parc y Mynydd Bychan
 • Adeiladau cymunedol Trigolion y Mynydd Bychan Cyrtiau tennis (5 x maint cystadleuaeth a 4 ‘mini’ coch) Golff-Droed a Throed-Rygbi (Manylion yn www.parkwoodoutdoors.co.uk/centre/heath-park​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd )

 

Pitshio a phytio

 

Prisiau Pitshio a Phytio

​Pris
Oedolion
​£5.00
​Plant Iau a Phobl 60 oed a throsodd ​£2.50
​Peli coll ​£2.00
Blaendaliadau Golff
Clybiau Golff
​£5.00
 
 
Oriau agor Pitsho a Phytio

(Ar agor 7 diwrnod yr wythnos, yn dibynnu ar y tywydd)

​Dydd ​Amser
​Llun - Gwener 3pm - 7pm tocyn olaf
​Sadwrn a Sul ​12pm - 7pm tocyn olaf
 

Oriau Agor

 

Mae'r parc ar agor i'r cyhoedd drwy'r dydd, bob dydd

 


Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Prif faes parcio a phrif fynedfa

317933/179595

Maes parcio rheilffordd fodel​ 317781/179863​

 


Meysydd parcio
​Maes Parcio ​Arhosiad ​Pris Dydd Llun - Dydd Gwener Pris Dydd Sadwrn a Ddydd Sul​
​Prif maes parcio Parc y Mynydd Bychan ​ ​Hyd at 2 awr (Arhosiad byr) ​Am ddim ​Am ddim
​Prif maes parcio Parc y Mynydd Bychan ​ Hyd at 3 awr (Arhosiad byr) ​1.50 ​Am ddim
​Prif maes parcio Parc y Mynydd Bychan ​ Dros 3 awr (Arhosiad hir) ​4.00 ​Am ddim
​Maes parcio Rheilffordd Bach Parc y Mynydd Bychan
Hyd at 2 awr
Am ddim ​Am ddim
Maes parcio Rheilffordd Bach Parc y Mynydd Bychan ​Hyd at 3 awr
​1.50 ​Am ddim
​Maes parcio Lon Heathwood ​ ​Hyd at 2 awr Am ddim ​Am ddim
​Maes parcio Lon Heathwood ​ Hyd at 3 awr ​1.50 ​Am ddim


Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein.

 

 


 

​​​
English