Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parc Fictoria

Parc Fictoria yw un o barciau mwyaf poblogaidd Caerdydd. Mae'r parc rhestredig gradd 2 hwn ym maestref orllewinol Treganna, ac mae ei forderi blodau ac ystod eang o gyfleusterau yn apelio i bobl o bob oedran gydol y flwyddyn.

 

Dyma un o'n parciau Baner Werdd.

Y Pad Sblasio

Mae'r Pad Sblasio ym Mharc Fi​ctoria'n cynnwys 33 o nodweddion difyr i blant ar safle hen bwll ymdrochi’r parc. Mae'r nodweddion yn gynnwys:

 • chwistrelli, 
 • jetiau,
 • bwced tywallt dŵr, a 
 • thwnnel.

Gosodir ar draws tair ardal i:

 • blant bach,
 • plant iau, a 
 • theuluoedd. 

Mae’r cyfan yng nghanol y parc rhestredig gradd 2 hyfryd. 


Mae’r Pad Sblasio wedi’i greu a’i adeiladu gan arbenigwyr yn Ustigate Waterplay Ltd a bydd yn cynnig mynediad hawdd i blant o bob oedran, yn ogystal â bod yn hwyl.

Mae’r adborth o badiau sblashio eraill wedi bod yn gadarnhaol tu hwnt. ​Mae’r pad sblasio yn ailagor ar ddydd Sadwrn 25 Mai 2019. 


Amserau agor: yn ystod gwyliau ysgol ac ar y penwythnos mae’r pad sblasio ar agor o 10am tan 7pm. 

Yn ystod yr wythnos waith (yn ystod y tymor) mae’r gatiau’n agor am 12pm tan 7pm.​


Nodweddion y parc


 • Llwyfan bandiau haearn a osodwyd yn wreiddiol yn Chwefror 1897. Cafodd replica ei osod ym 1996.
 • Canopi ffynnon haearn a gyflwynwyd gan I. Samuel Ysw. ym 1908. Adferwyd y canopi a chafodd ei symud i'w safle presennol ym 1986.
 • Crëwyd Billy'r morlo ym 1997 gan yr artist David Peterson.

 

   

Cyfleusterau

 

 • Maes chwarae'r plant
 • Caban lluniaeth
 • Ardal gemau aml-ddefnydd
 • Cyrtiau pêl-fasged a thennis
 • Llain fowlio a phafiliwn
 • Tai bach cyhoeddus a chyfleusterau newid babanod
 •  

Oriau Agor

 

7.30am - 30 munud cyn iddi fachlud

 

 
Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Prif fynediad y maes parcio

315480/176921

 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein​​​​​​​​​​
English