Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Parc Cathays

Arferai Parc Cathays fod yn rhan o dir y Castell, ond cafodd ei wneud yn rhan o Ganolfan Ddinesig Caerdydd ar ddechrau'r 20fed ganrif.

 

Mae'r parc rhestredig Gradd 1 hwn yn cynnwys Gerddi Alexandra, Gerddi'r Orsedd a Gerddi'r Brodordy. Mae'r rhain yn gefnlen ysblennydd i'r adeiladau cyfagos gan gynnwys Neuadd y Ddinas​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd , Amgueddfa Genedlaethol Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  a Phrifysgol Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .


Nodweddion 


  • Gerddi Alexandra: Mae Cofadail Rhyfel Cenedlaethol Cymru yng nghanol yr ardd ffurfiol hon yn ganolbwynt i Wasanaeth Coffa dinesig cenedlaethol Caerdydd ym mis Tachwedd. Mae cofadeiladau eraill yn yr ardd i ryfeloedd diweddarach.
  • Gerddi'r Orsedd: Mae cerrig yr Orsedd yn cofnodi ymweliad yr Eisteddfod â Pharc Cathays ym 1899. Mae cerfluniau o bobl leol arwyddocaol, llawer ohonynt gan y cerfluniwr Syr William Goscombe John, yn cydnabod eu cyfraniad i ddatblygiad Caerdydd fel dinas.
  • Gerddi'r Brodordy: Mae'r ardd fechan, ffurfiol hon, sydd ar ffurf 'parterre' draddodiadol, yn lloches rhag y traffig amgylchynol.

 

     

Cyfleusterau

 

  • Caban lluniaeth yng Ngerddi'r Orsedd

 

     

Oriau Agor

 

Mae Gerddi Alexandra a Gerddi'r Orsedd ar agor i'r cyhoedd drwy'r dydd, bob dydd. Mae Gerddi'r Brodordy ar agor rhwng 7.30am - 30 munud cyn iddi fachlud. 

 

Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Gerddi Alexandra

318134/177064

Gerddi'r Orsedd​ 318387/176891​
Gerddi'r Brodordy​ 318216/176716​

 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein


Parcio: Mae llefydd parcio talu ac arddangos ar y ffyrdd o amgylch y parciau.

 

​​​​​​​
English