Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Insole Court

Mae gan yr ardd restredig gradd 2 unigryw hon ystod ryfeddol o nodweddion addurniadol ac mae’n rhan o dir Insole Court.

 

Daeth y tŷ a'r gerddi dan adain Cyngor Caerdydd ym 1932 fel rhan o'r broses caffael tir i adeiladu Western Avenue. Yn 2011, ffurfiwyd Ymddiriedolaeth Insole Court i gadw a diogelu'r eiddo.


Nodweddion 


  • Plasty Insole Court
  • Stablau hanesyddol wrthi'n cael eu hadfer i'r gymuned eu defnyddio
  • Gardd hanesyddol
  • Mae gwaith carreg artiffisial 'pulhamite' yn nodwedd anarferol o'r ardd hanesyddol

 

     

Cyfleusterau

 

  • Tai bach a chaffi cymunedol yn y tŷ yn ystod oriau agor
  • Cyfleoedd i wirfoddoli Mae Ymddiriedolaeth Insole Court yn trefnu teithiau i wirfoddolwyr a digwyddiadau a gweithgareddau eraill yn y tŷ ac ar y tir

 

     

Oriau Agor

 

7.30am - 30 munud cyn iddi fachlud

 

Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Prif fynedfa

320409/178567

 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein


Parcio: Ar gael ar y safle.

 

​​​
English