Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gwarchodfa Natur Leol Howardian

Datblygwyd yr hen safle tirlenwi hwn yn hafan i fywyd gwyllt mewn partneriaeth â grwpiau lleol. Cynefin morydol creiriol yw'r gronfa gan mwyaf, ond mae'r safle 13 hectar hefyd yn cynnwys coetir, dôl, gwlyptir a phyllau sy'n gartref i dros 500 rhywogaeth o fywyd gwyllt.


Nodweddion 


 • Datganwyd yn warchodfa natur leol ym 1991.
 • Nodweddion dyfrol yn cynnwys pyllau a gwlyptir lle gallwch weld y crëyr glas, glas-y-dorlan, telor yr hesg a'r gïach.
 • Yn y dolydd a'r glaswelltir mae sawl math o degeirianau.
 • Mae'r coetir yn gynefin i adar nythol a phathewod
 • Mae craig Silwraidd wedi dod i'r wyneb ar ran o'r safle - ni allwch ei weld ar wyneb y tir i'r de o'r fan hon.

 

   

Cyfleusterau

 

 • Rhwydwaith llwybr troed helaeth
 • Cyfleoedd i wirfoddoli Mae Cyfeillion GNL Howardian  yn trefnu diwrnodau gwaith a gweithgareddau eraill yn y warchodfa natur
 • Mynediad i gerddwyr yn unig i'r warchodfa.
 • Llwybr Natur  Mae grŵp y Cyfeillion wedi llunio llwybr tywys y gallwch ei lawrlwytho o'r wefan.

 

   

Oriau Agor

 

Mae'r parc ar agor i'r cyhoedd drwy'r dydd, bob dydd

 

Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Hammond Way

320409/178567

Ipswich Road​ 320630/178658​

 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein


Parcio: Mae parcio ceir ar gael ar y stryd ger y mynedfeydd

 

 


 

​​
English