Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Gerddi'r Faenor

Parc bach Fictoraidd rhestredig Gradd 2 del yng nghanol Grangetown. Cawsant eu hagor yn gyntaf ym 1895, ac ar ôl dirywio am nifer o flynyddoedd, cafodd y safle arian gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i’w adfer. Cwblhawyd y gwaith yn 2000. Mae gan y parc bellach ystod o gyfleusterau hamdden awyr agored lleol, ond mae'n cadw ei gymeriad hanesyddol hefyd.

 

Mae Gerddi'r Faenor yn un o barciau Baner Werdd Caerdydd.


Nodweddion 


 • Llwyfan bandiau haearn: Gosodwyd yn wreiddiol yn Chwefror 1895; replica wedi'i osod yn 2000
 • Canopi ffynnon haearn: Cyflwynwyd gan I. Samuel Ysw er cof am ei rieni a'i frawd, Louise Samuel AS ym 1909. Mae'n un o sawl un a gyflwynwyd i'r parciau rhwng 1907 a 1915, gosodwyd replica wedi'i gastio o'r newydd yn 2000.
 • Lloches y Gofalwr: adeiladwyd yn Nhachwedd 1894
 • Adeiledd Cofadail Rhyfel Grangetown rhestredig Gradd II, rhoddwyd 7 Gorffennaf 1921

 

   

Cyfleusterau

 

 • Maes chwarae'r plant
 • Offer ffitrwydd i oedolion
 • Ardal wedi'i goleuo gyda goliau, pyst pêl-fasged a llochesi 'dugout'
 • Llain fowlio a phafiliwn

 

   

Oriau Agor

 

Ar agor 24 awr y diwrnod​ 

 

Sut i ddod o hyd i ni

Pwynt mynediad

GPS

Gerddi'r Faenor

318134/177064

 

Trafnidiaeth gyhoeddus: Gweler Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  am lwybrau lleol neu ewch i TravelineCymru​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  i gynllunio'ch taith ar-lein


Parcio: Mae parcio ar gael ar y strydoedd o amgylch y parc.

 

 

 

​​​​​​
English