Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar Erddi Shelley

​​​​Rydym yn gwella Gerddi Shelley, ac rydym am i chi ein helpu drwy gymryd rhan yn ein gweithdy ymgynghori a dylunio cymunedol. Mae eich meddyliau a'ch syniadau yn allweddol i wneud yn fawr o'r man gwyrdd.  

Os ydych yn rhannu eich syniadau a'ch dewisiadau, gallwch ein helpu i ddeall beth sy'n bwysig i'ch gofod cymunedol.   

Mae ein gweledigaeth yn cynnwys:  

  • ardaloedd cymdeithasol gwell,  
  • lle ymarfer corff awyr agored, 
  • lle i ferched a phobl ifanc,  
  • celfyddyd gymunedol,  
  • rhagor o fannau chwarae, a  
  • rhandiroedd cymunedol.  Cymerwch ran 

Mae’r ymgynghoriad wedi cau.

​​

Ar ôl yr ymgynghoriad, byddwn yn cymryd eich syniadau a'ch adborth ac yn dechrau llunio cynllun ar gyfer Gerddi Shelley. Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r gymuned am ein cynnydd a sut mae eich syniadau'n cael eu cynnwys yn y dyluniad.


   

​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd