Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Haf o Hwyl

​Ar ôl llwyddiant Haf Gwên a'r Gaeaf Lles y llynedd, mae gŵyl 'Haf o Hwyl' yn cael ei chynnal ar draws gwyliau haf yr ysgol, i bobl ifanc Caerdydd.  

Mae rhaglen Haf o Hwyl Cyngor Caerdydd, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig cyfleoedd a gweithgareddau rhad ac am ddim i blant 0 i 25 oed ledled y ddinas o fis Gorffennaf i fis Medi.

Mae manylion y rhaglen yn cael eu hychwanegu'n rheolaidd at wefan Caerdydd sy'n Dda i Blant​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  gan gynnwys:​
Gorffennaf 23 i Awst 7

Dewch i ymuno â ni ar Lawnt Neuadd y Ddinas ar gyfer gŵyl haf o weithgareddau llawn hwyl. Ymunwch mewn gweithdai amrywiol, gwyliwch theatr wych, perfformiadau ysblennydd, cyfrannu at y gosodiad Celf cymunedol, chwarae gemau, neu fwynhau'r Heulwen. 

Er y bydd yr ŵyl gyfan yn gynhwysol ac yn gyfeillgar i niwroamrywiol, sesiwn gyntaf pob dydd Iau fydd sesiynau tawel sy'n teilwra'n benodol i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd niwroamrywiol.​
​​
Gorffennaf 23 i Fedi 5

Er mwyn cysylltu â chynifer o bobl ifanc â phosibl yn ystod gwyliau'r haf, mae nifer fawr o sefydliadau'n darparu ystod eang o weithgareddau mewn ardaloedd ledled y ddinas. 

Gallwch weld map​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. sy'n dangos y sefydliadau sy'n cymryd rhan ym mhob ardal a manylion am sut i gymryd rhan. 

Dyma rai o'r gweithgareddau sydd ar gael: hyfforddiant beicio, hwylio, profiad dyfrnod, gyrwyr ifanc, triathlon iau, a darpariaeth Gymraeg gyda chymorth Urdd Gobaith Cymru a Grantiau Cymunedol eraill.
​​
Gorffennaf 3 i Awst 7

Drwy gydol mis Gorffennaf ac Awst, mae Arts Active yn gweithio gyda phartneriaid ledled y ddinas i gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol hwyliog i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Y digwyddiad arddangos fydd "Tu Allan i'r Drysau, Yn Fyw ar Lawnt Neuadd y Ddinas" lle bydd rhaglen lawn dop o weithgareddau celfyddydol ac adloniant.

Bydd Rhaglen y Celfyddydau hefyd yn mynd allan i ganolfannau cymunedol, canolfannau ieuenctid a chanolfannau hamdden ledled Caerdydd i gynnig gweithgareddau celfyddydol hwyliog pellach i bob oedran. Ar ben yr holl weithgareddau gwych a osodwyd yn yr Haf o Hwyl, mae llawer o bethau eraill y gallwch eu gwneud drwy gydol gwyliau'r ysgol, yng nghanol eich cymuned, yn eich cymdogaeth, yng nghanol y ddinas, a Bae Caerdydd:

​Sialens Ddarllen yr Haf a Haf o Hwyl yn Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd


Mae Sialens Ddarllen boblogaidd yr Haf yn ôl yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd eleni fel rhan o Haf o Hwyl sy'n ceisio ysbrydoli plant yn y ddinas i ddysgu mwy am wyddoniaeth ac arloesedd.

Mae'r her yn rhan o haf llawn hwyl o weithgareddau a digwyddiadau yn llyfrgelloedd a hybiau Caerdydd. Eleni bydd bonws ychwanegol gyda mwy o weithgareddau a digwyddiadau'n cael eu cynnal fel rhan o Brosiect Teclynwyr y rhaglen Haf o Hwyl a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r Teclynwyr hefyd yn thema Sialens Ddarllen yr Haf ac unwaith eto gall plant gofrestru a darllen chwe llyfr o'u dewis eu hunain, a chael llawer o hwyl, dros fisoedd yr haf.
Ewch i wefan hybiau Caerdydd​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gael gwybod am yr Haf o Hwyl, Sialens Ddarllen yr Haf a gweithgareddau a digwyddiadau'r gwyliauNeuadd Llanofer


Bydd Neuadd Llanofer yn cynnal cyfres o weithdai Celf am ddim i blant a phobl ifanc dros gyfnod o bythefnos. Bydd wythnos un (dydd Llun 8 i ddydd Gwener 12 Awst) yn canolbwyntio ar gelfyddydau a chrefftau o bob cwr o'r byd, gan gynnwys Crefftau Mymis yr Aifft, portreadau hwyliog a ysbrydolwyd gan Picasso, a phaentiadau dot a ysbrydolwyd gan yr Aborijini.

Bydd wythnos dau (dydd Llun 15 i ddydd Gwener 19 Awst) yn canolbwyntio ar natur a gerddi. Bydd y dosbarthiadau'n cynnwys gwneud pypedau bwystfilod bach, dalwyr pryfed a chreu gwenyn symudol.
Bydd plant hefyd yn gallu archebu lle ar weithdy gwneud ffilmiau wythnos o hyd am ddim lle gall cyfranogwyr ddysgu popeth am sut i wneud ffilm, datblygu cymeriadau a bod yn rhan o ffilm fer.
Bydd y gweithdy'n cynnwys premiere sgrin fawr unigryw ar ddiwedd yr wythnos!

Ewch i'r wefan dysgu oedolion​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau haf i blant Neuadd Llanofer,© 2022 Cyngor Caerdydd