Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gweithgareddau yn ystod y gwyliau i blant

​​Mae gennym lawer o weithgareddau am ddim yn digwydd yn y ddinas a’r ardaloedd cyfagos i sicrhau fod gan blant ddigon i’w wneud yn ystod gwyliau’r ysgol.
 
 

O bêl-droed i bêl-rwyd, chwarae meddal i nofio, mae amrywiaeth o weithgareddau ar gael i chi a’ch teulu i gadw’n heini yn ystod y gwyliau.


Edrychwch beth sydd ar gael yn eich
canolfan hamdden neu gymunedol leol

Bydd Cyrsiau Beicio Safonol Cenedlaethol yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau’r ysgol yn y ganolfan Diogelwch ar y Ffyrdd y Maendy.

Mae’r cwrs yn agored i holl blant 9 oed a hŷn Caerdydd sy’n gallu beicio ac sy’n berchen ar feic. Cynhelir y cwrs am bedwar bore neu brynhawn. 


Dysgwch fwy am y cyrsiau hyfforddiant beicio i blant rydym yn eu cynnig. 


Cynhelir sesiynau chwarae i blant ledled Caerdydd ar gyfer plant rhwng 5 a 14 oed.

Maent yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau difyr a diddorol i blant. Mae gweithgareddau’n amrywio o chwaraeon a gweithgareddau corfforol i gelf a chrefft a gemau sy’n herio’r ymennydd.

Mae gemau a gweithgareddau unigol a grŵp yn cael eu hyrwyddo.


Dysgwch fwy am ein gwasanaethau chwarae. 


Ewch am antur dros y tirweddau agored prydferth neu ewch am dro hamddenol ar un o’r teithiau rydym wedi’u hargymell.

Mae cerdded yn rhan wych o fywyd iach ac mae mynd am dro yn rheolaidd yn eich parc lleol yn ffordd hawdd o gadw’n heini.


Ewch am dro drwy barciau a gerddi di-ri Caerdydd. 


Dewch o hyd i’r amrywiaeth eang o deithiau cerdded gydag Awyr Agored Caerdydd.​ ​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Camwch yn ôl mewn hanes a dewch yn farchog o’r oesoedd canol am y dydd!

Mae Castell Caerdydd yn un o atyniadau treftadaeth mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae Castell Caerdydd wedi’i leoli yng nghanol prifddinas Cymru ac yng nghanol parciau prydferth. Mae waliau a thyrau hudol Castell Caerdydd yn cuddio 2,000 o flynyddoedd o hanes rhyfeddol.


Mynediad am ddim gydag Allwedd i’r Castell. ​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Ewch i Gastell Caerdydd​.​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd


Dilynwch daith prifddinas Cymru a dysgu sut y mae Caerdydd wedi’i thrawsnewid o fod yn un o borthladdoedd prysuraf y byd i’r ddinas fywiog ac amrywiol ag ydyw heddiw.

Dysgwch bopeth am hanes Caerdydd drwy lygaid y rhai hynny a greodd y ddinas – ei phobl.


Ewch i Amgueddfa Stori Caerdydd.​ ​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Mae Ysgol Farchogaeth Caerdydd, sydd wedi’i lleoli yng Nghaeau Pontcanna, yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw lefel o brofiad gyda gwersi preifat neu grŵp i farchogwyr anabl.

Gyda thua 40 o geffylau a merlod yn y ganolfan, mae digonedd o wynebau cyfeillgar i chi gwrdd â nhw.


Ewch i Ysgol Farchogaeth Caerdydd.

Fel yn unrhyw brifddinas, mae digwyddiadau a chyngherddau mawr bob amser yn cael eu cynnal yng Nghaerdydd.


Dysgwch fwy am ba ddigwyddiadau a gynhelir yng Nghaerdydd nawr ac yn y dyfodol drwy fynd ar wefan Croeso Caerdydd.​ ​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd
Nid dim ond sgil hanfodol yw darllen, mae’n hobi gwych ar gyfer unrhyw un o unrhyw oedran! Ewch i un o’n Hybiau neu Lyfrgelloedd yng Nghaerdydd i weld pa ddigwyddiadau arbennig sydd ‘mlaen yn ystod gwyliau.


Gallwch gael rhagor o wybodaeth ar dudalennau’r Hybiau a’r Llyfrgelloedd​

 


 

​​

Trafnidiaeth gyhoeddus

 

Ewch i wefan Bws Caerdydd​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i gael manylion am y tocyn undydd i’r teulu ynghyd â gwybodaeth am ei wasanaethau i’n cyrchfannau mwyaf poblogaidd.​​​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd