Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Syniadau ar gyfer chwarae a gweithgareddau

​​​​​​​​​​​​Yn y Gwasanaethau Chwarae i Blant, rydym wedi llunio rhai syniadau a gweithgareddau chwarae ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd.  Mae yna lawer o wahanol syniadau gan gynnwys chwarae thematig, celf a chrefft, taflenni gweithgareddau, gemau yn cynnwys geiriau, posau, gemau awyr agored a dan do.  

Bydd y llyfrgell o syniadau yn tyfu bob wythnos wrth i'r Tîm Chwarae ychwanegu mwy a mwy o bethau hwyliog i'w gwneud.


 
 

Bob blwyddyn byddwn yn cynnal digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol am ddim yn un o fannau gwyrdd y ddinas. ​


Dathliad blynyddol yw diwrnod chwarae i godi ymwybyddiaeth o hawl plant i chwarae a phwysigrwydd chwarae ym mywyd pob plentyn.  Mae chwarae yn rhoi manteision enfawr i blant a phobl ifanc, mae’n cefnogi eu lles ac yn eu galluogi i archwilio a datblygu eu dealltwriaeth o'r byd o'u cwmpas.


Rydyn ni wedi llunio rhai gweithgareddau i helpu i gefnogi eich lles. 
Dewis o ystumiau yoga hwyliog, gemau dan do ac awyr agored, crefftau ac ymarferion ymestyn.

Ystumiau Yoga ​

Rhowch gynnig ar rai o'r ystumiau yoga hwyliog hyn!

Ystum y Mynydd
 • ​Sefwch gyda'ch traed ar wahân i’r un lled â’ch cluniau.
 • Sefwch i fyny'n syth a chodi eich breichiau i fyny i'r awyr. 
 • Anadlwch i mewn ac allan wrth i chi ymlacio yn y ystum. 


Ystum y Jiráff
 • Dechreuwch gyda'ch coes dde wedi'i phlygu ychydig i'r ochr.
 • Gorffwyswch eich braich dde ar y goes sydd wedi ei phlygu.
 • Codwch eich braich arall yn yr awyr fel dawnsiwr bale.
 • Anadlwch i mewn ac allan yn araf wrth aros yn y safle hwn. 


Ystum y Plentyn
 • Ar eich dwylo a phengliniau, pwyswch eich cluniau yn ôl tuag at eich sodlau.
 • Ymestynnwch eich breichiau ymlaen tua’r ddaear. 
 • Anadlwch i mewn ac allan ac ymlaciwch. 


Ystum y Goeden
 • Sefwch yn syth ac yn dal yn Ystum y Mynydd.
 • Edrych yn syth ymlaen a dewis pwynt i ganolbwyntio arno.
 • Yn araf, dewch â'ch troed chwith i fyny.
 • Plygwch eich pen-glin a rhowch eich troed y tu mewn i'ch coes dde. 
 • Dewch â'ch dwylo at ei gilydd o flaen eich calon, yna codwch nhw i fyny'n uchel i'r awyr fel coeden!Ewch allan i’r awyr iach a chael hwyl gyda'n dewis o gemau, gweithgareddau a chrefftau. 
 

Creu porthwr adar​


Bydd angen:
 • canol y rholyn tŷ bach 
 • llinyn neu edafedd
 • menyn cnau daear neu fêl
 • hadau neu cwinoa 

Cam 1:
Rhowch eich llinyn drwy'r rholyn tŷ bach a chlymwch yn ddiogel.

Cam 2:
Taenwch fenyn cnau daear neu fêl dros y tu allan i'r rholyn tŷ bach.

Cam 3:
Taenwch hadau neu cwinoa dros y rholyn tŷ bach. 

Cam 4:
Rhowch y porthwr i hongian ar gangen coeden neu lein ddillad.  Taflenni Gweithgareddau Awyr Agored 


Ewch ar antur awyr agored a gweld a allwch chi ddod o hyd i'r holl eitemau sydd ar ein rhestr hela!

Gan ddefnyddio cymesuredd rhowch gynnig ar dynnu hanner arall ein lluniau natur. 

Ffeithiau hwyliog a gweithgareddau crefft awyr agored i roi cynnig arnyn nhw.

Creu cymylau’n hawdd o ewyn​

Crëwch eich cymylau eich hunain drwy ddilyn y cyfarwyddiadau hyn. 

Bydd angen:
 • ​powlen
 • blawd corn 
 • cyflyrydd gwallt
 • lliw bwyd 


Cam 1: 
Gwasgwch gyflyrydd gwallt i bowlen.

Cam 2:
Ychwanegwch flawd corn a’u cymysgu gyda'i gilydd.

Cam 3:
Tylinwch tan iddo fod yn ewynnog a dewiswch lliw i'w gymysgu i’r ewyn!Taflenni Gweithgareddau Gofod

Beth am roi cynnig ar ein chwilair gofod, gêm sgwariau neu ambell weithgaredd crefft gofod. 


​​ Rydym wedi rhoi rhai gweithgareddau celf a chrefft difyr at ei gily​dd i chi roi cynnig arnynt gartref:
 ​

​Hudlath swigodTaflen weithgaredd hudlathau swigod (642kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu hudlath swigod.


Taflen weithgaredd hedfan parasiwt yn yr awyr agored (589kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​

Rhestr o'r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer hedfan parasiwt yn yr awyr agored.


Taflen weithgaredd potiau llinyn (578kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu pot llinyn.


Taflen weithgaredd barcud papur (579kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu barcud papur.


​​Rydym wedi llunio rhai syniadau gweithgaredd synhwyraidd hwyliog i blant a theuluoedd eu mwynhau gartref. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys llawer o wahanol weadau a lliwiau.

Taflen weithgaredd peli straen balŵn (159kb PDF​)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu peli straen balŵn.​
Taflen weithgaredd sut ydw i’n teimlo (261kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer gwneud print llaw i ddangos sut rydych chi’n teimlo.​


Taflen weithgaredd potel synhwyraidd (297kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwybodaeth am sut i greu eich potel synhwyraidd eich hun.

​​​​​​​​​​​​