Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Syniadau ar gyfer chwarae a gweithgareddau

​​​​​​​​​​​​​​Yn y Gwasanaethau Chwarae i Blant, rydym wedi llunio rhai syniadau a gweithgareddau chwarae ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd.  Mae yna lawer o wahanol syniadau gan gynnwys chwarae thematig, celf a chrefft, taflenni gweithgareddau, gemau yn cynnwys geiriau, posau, gemau awyr agored a dan do.


Bydd y llyfrgell o syniadau yn tyfu bob wythnos wrth i'r Tîm Chwarae ychwanegu mwy a mwy o bethau hwyliog i'w gwneud. 
 

Bob blwyddyn byddwn yn cynnal digwyddiad Diwrnod Chwarae Cenedlaethol am ddim yn un o fannau gwyrdd y ddinas. ​


Dathliad blynyddol yw diwrnod chwarae i godi ymwybyddiaeth o hawl plant i chwarae a phwysigrwydd chwarae ym mywyd pob plentyn.  Mae chwarae yn rhoi manteision enfawr i blant a phobl ifanc, mae’n cefnogi eu lles ac yn eu galluogi i archwilio a datblygu eu dealltwriaeth o'r byd o'u cwmpas.

​​ Rydym wedi rhoi rhai gweithgareddau celf a chrefft difyr at ei gily​dd i chi roi cynnig arnynt gartref:
 ​

​Hudlath swigodTaflen weithgaredd hudlathau swigod (642kb PDF)​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu hudlath swigod.


Taflen weithgaredd hedfan parasiwt yn yr awyr agored (589kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​​

Rhestr o'r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer hedfan parasiwt yn yr awyr agored.


Taflen weithgaredd potiau llinyn (578kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd​​​​

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu pot llinyn.


Taflen weithgaredd barcud papur (579kb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu barcud papur.


​​Rydym wedi llunio rhai syniadau gweithgaredd synhwyraidd hwyliog i blant a theuluoedd eu mwynhau gartref. Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys llawer o wahanol weadau a lliwiau.

Taflen weithgaredd peli straen balŵn (159kb PDF​)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Rhestr o’r cyfan fydd ei angen arnoch a chyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer creu peli straen balŵn.​
Taflen weithgaredd sut ydw i’n teimlo (261kb PDF)​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam ar gyfer gwneud print llaw i ddangos sut rydych chi’n teimlo.​


Taflen weithgaredd potel synhwyraidd (297kb PDF)​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Gwybodaeth am sut i greu eich potel synhwyraidd eich hun.

​​​​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd