Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Strategaethau a pholisïau

Mae Strategaeth Chwarae wedi'i lansio ar gyfer yr holl blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 mlwydd oed, gan ganolbwyntio'n bennaf ar y rhai rhwng 5 a 15 mlwydd oed.
 
Mae'r strategaeth 'Mae gan Bob Plentyn Hawl i Chwarae' (PDF 6.6Mb)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yn nodi gweledigaeth a chenhadaeth glir ar gyfer chwarae ledled y ddinas, gan bwysleisio pa mor hanfodol yw chwarae o ran datblygiad iach plant a phobl ifanc.  
 
Mae'r strategaeth wedi'i datblygu drwy ymgynghori â phlant, pobl ifanc, gweithwyr proffesiynol a rhieni.

Pecyn Cymorth Asesu Digonolrwydd Chwarae (4.68mb PDF)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
© 2022 Cyngor Caerdydd