Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Chwarae Plant

Gwasanaethau Chwarae Plant

Mae ein timau chwarae cymunedol yn cynnal sesiynau ledled Caerdydd i blant a phobl ifanc 5-14 oed.

Gweithio a gwirfoddoli

Gweithio fel trefnydd chwarae a gweithiwr chwarae a chyfleoedd i wirfoddoli.

Chwarae Stryd

Dysgwch fwy am strydoedd chwarae yng Nghaerdydd.

Syniadau ar gyfer chwarae a gweithgareddau

Yn y Gwasanaethau Chwarae i Blant, rydym wedi llunio rhai syniadau a gweithgareddau chwarae ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd.

© 2022 Cyngor Caerdydd