Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Datblygu'r celfyddydau a chyllid

Nod Datblygu'r Celfyddydau yw cael mwy o bobl i ymddiddori yn y celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol a chyfrannu atynt ledled y ddinas.

 

Rydym yn gweithio gydag:

 

  • Adrannau eraill y cyngor i gefnogi a datblygu materion sy'n ymwneud â'r celfyddydau a diwylliant gan gynnwys llunio Strategaeth Celf Gyhoeddus y Cyngor a'r Strategaeth Celfyddydau Cymunedol
  • Sefydliadau celfyddydau proffesiynol yn y gymuned, artistiaid unigol, busnesau a phartneriaid yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat
  • Grwpiau a sefydliadau celf amatur / gwirfoddol 

 

Rydym yn cynnig:

 

  • cyngor a chymorth
  • eiriolaeth a gwybodaeth gyffredinol am y celfyddydau 
  • A2: Actifyddion Artistig

 

Yr A2: Mae'r tîm yn gweithio​ gyda Datblygu'r Celfyddydau, Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd i gynnig amrywiaeth o fenter addysg, cymunedol a chynulleidfaol.

 

Ariannu

 
Cynllun Projectau Diwylliannol
Mae hwn yn gynllun comisiynu ar gyfer projectau diwylliannol arwahanol sy’n cyflawni blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor.

Bwrsariaeth Chwaraeon a Diwylliant
Mae’r cynllun hwn ar agor i bobl ifanc 14 – 25 oed sy’n chwilio am gymorth o ran gweithgarwch celfyddydol. 


 

Arian Allanol

 

Cyngor Celfyddydau Cymru

 

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn un o brif arianwyr y celfyddydau yng Nghymru ac mae ei gynlluniau'n cynnig cyfleoedd i sefydliadau celfyddydol ac unigolion. Mae rhagor o wybodaeth ar gael am yr amrywiaeth o gynlluniau grant a gallwn gael y meini prawf cymhwyso ar wefan Cyng Celf Cymru​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

 

Am ragor o wybodaeth am y cyfleoedd ariannu hyn, cysylltwch â ni