Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Plant

Ymunwch â’n tîm er mwyn gwella bywydau plant a phobl ifanc sydd angen gofal a chymorth yng Nghaerdydd!

Drwy ymuno â’r tîm byddwch yn cael llawer o gymorth a chyfarwyddyd yn ogystal â chyfleoedd dysgu a datblygu gwych.

Rydym yn parhau i fuddsoddi yn y gwasanaeth er mwyn cefnogi ein gweithlu. Ein nod yw lleihau’r nifer y llwyth achosion fel y gall gweithwyr cymdeithasol wneud yr hyn y maent yn ei wneud orau – gweithio yn uniongyrchol gyda thrigolion sy’n agored i niwed. 

Ymgeisiwch Nawr


​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd