Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Beth yw maethu preifat?

Maethu preifat yw lle bo plentyn dan 16 oed (dan 18 oed os yn anabl) yn cael gofal gan rywun ar wahân i riant neu berthynas agos. Mae hwn yn drefniant preifat a wneir rhwng rhiant a gofalwr am 28 diwrnod neu fwy. Diffinnir perthnasau agos fel llys-rieni, mam-gu a thad-cu, brodyr, chwiorydd, ewythr neu fodryb (boed yn rhai gwaed llawn, hanner gwaed neu drwy briodas/perthynas).

 

Os oes angen i chi roi gwybod i ni am drefniadau maethu preifat neu os hoffech siarad â ni i gael gwybodaeth a chyngor, ffoniwch:

 

Y Pwynt Cyswllt Plant
029 2053 6490
Dydd Llun i ddydd Gwener                     8.30am-5pm

 

Os ydych am wneud hyn y tu allan i'r oriau hyn, cysylltwch â'r tîm argyfwng ar ddyletswydd ar 029 2078 8570.

 

 

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn rhoi gwybod i chi?

 

  • Bydd y plentyn/person ifanc a’r gofalwyr yn colli allan ar ein help a’n cymorth.
  • Os ydych yn rhiant sy’n gadael i’ch plentyn gael gofal gan ofalwr maeth preifat, neu os ydych yn ofalwr maeth preifat ac nad ydych yn rhoi gwybod i ni, rydych yn torri’r gyfraith. Gallech gael eich erlyn a chael dirwy.

 

© 2022 Cyngor Caerdydd