Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Digwyddiadau recriwtio gofalwyr maeth

Rydym yn recriwtio Gofalwyr Maeth ledled Caerdydd sy’n gallu rhoi cartref llesol a diogel y gall plant ddysgu, datblygu a thyfu ynddo. Mae angen Gofalwyr Maeth ymroddedig ar blant yng Nghaerdydd sy’n gallu rhoi cartrefi i amrywiaeth o blant o gefndiroedd gwahanol sydd ag anghenion gwahanol. Hoffem glywed gennych yn benodol os rydych chi’n teimlo y gallwch faethu brodyr a chwiorydd, pobl ifanc yn eu harddegau a phlant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol. Rydym yn cynnig cymorth o safon uchel a phecyn ariannol da.
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn maethu cysylltwch â ni neu dewch i un o'r digwyddiadau y bydd ein tîm yn eu mynychu i gael rhagor o wybodaeth am rôl gofalwr maeth.

Byddwn yn mynychu Ffair Swyddi Caerdydd yn Neuadd Dewi Sant ddydd Mercher 9 Medi 2015 rhwng 10am a 2pm.


Rydym yn y broses o drefnu ein digwyddiadau ar gyfer y dyfodol a fydd yn cael eu nodi yma.  I gael gwybod am y cyhoeddiadau diweddaraf, dilynwch ni ar Twitter​​​​​​​​​​​External link opens in a new window ar Facebook​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.

   

  Cysylltwch â ni neu galwch heibio i'n gweld ...


  Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Faethu, ffoniwch ni ar 029 2087 3797 neu cysylltwch â ni ar-lein er mwyn i ni allu anfon un o’n Pecynnau Gwybodaeth atoch neu ateb unrhyw gwestiynau a allai fod gennych. Gallwn hefyd drefnu i rywun ddod allan i ymweld â chi os ydych mewn sefyllfa i gael asesiad maeth.


  Mae croeso i chi hefyd alw heibio ein swyddfa (rhwng 9am a 4pm) i gasglu pecyn gwybodaeth. Os hoffech ddod i mewn i gwrdd ag un o’n Gweithwyr Cymdeithasol Maeth a Gofalwr Maeth presennol, byddem yn fwy na pharod i drefnu hyn i chi felly cysylltwch â ni i wneud apwyntiad. 


  Ble i ddod o hyd i ni ...


  Mae ein Gwasanaeth Maeth wedi’i leoli yng Nghanolfan Llaneirwg, 112 Heol Maes Eirwg, Llaneirwg, Caerdydd CF3 1QS.

   

  029 20873797 
  © 2022 Cyngor Caerdydd