Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Pryd ar Glud

​ 
 
 
Gwasanaeth cymunedol fforddiadwy.

Mae'r gwasanaeth hanfodol hwn yn helpu pobl hŷn ac agored i niwed i fyw’n annibynnol. 


Rhoddwn brydau poeth, maethlon i bob math o ddeietau a chyflyrau. Bydd eich aelod tîm Pryd ar Glud yn gweini’ch pryd i chi os hoffech.


Mae ein gyrwyr yn gyfeillgar iawn â’n cleientiaid. Maen nhw’n groesawgar ac yn gyfarwydd, ac mewn rhai achosion maen nhw’n gyswllt i’r byd y tu allan i’r tŷ. Mae’r gwasanaeth yn cynnig prawf lles i bob cleient ac mae’n cysylltu â Teleofal Caerdydd​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd , y Gwasanaeth Byw'n Annibynnol, Age Connect​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd ac asiantaethau allanol eraill. ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 ​​​​​​
​​ ​​​ ​​​​​​​
English