Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Iechyd a lles

Byw bywyd iachach

Dysgu beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig i’ch helpu i wella’ch lles.

Cyffuriau ac alcohol​

Dod o hyd i wasanaethau sydd ar gael i helpu pobl â phroblemau cyffuriau neu alcohol.

Iechyd a lles meddyliol

Adnoddau i helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Rhoi'r gorau i ysmygu

Cymorth i’ch helpu i roi’r gorau i ysmygu.

Iechyd rhywiol

Mynediad i iechyd rhywiol, cynllunio teuluol a gwasanaethau cyngor ar feichiogrwydd.

Ein cyfrifoldeb am iechyd a lles yng Nghaerdydd

Mae gan Gyngor Dinas Caerdydd ddyletswydd gofal i sicrhau iechyd a lles trigolion Caerdydd.​

Gwasanaeth Cymorth Lles​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae ein Gwasanaeth Cymorth Lles ar gael yn Hybiau Caerdydd. Nod y gwasanaeth yw hybu iechyd a lles y gymuned a lleddfu rhai o effeithiau negyddol pan demig COVID-19.

  
© 2022 Cyngor Caerdydd