Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gwasanaethau gofal

Gwasanaethau gofal oedolion

Gwybodaeth am ein gwasanaethau gofal i oedolion. Dysgwch a allwch fanteisio arnynt.

Pa gymorth y byddaf yn ei gael?

Rydym yn cynnig ystod o gymorth, o wybodaeth a chyngor i wasanaethau gofal, yn dibynnu ar eich anghenion. 

Asesiadau

Sut rydym yn cael gwybod beth yw eich anghenion gofal a sut allwn helpu i’w diwallu.  Gofynnwch am asesiad gofal i chi’ch hun neu berthynas.

Faint yw'r gwasanaethau gofal?

Mae’r asesiad a chyngor yn gwbl ddi-dâl. Mae cost unrhyw wasanaeth a gewch yn dibynnu ar nifer o ffactorau.

Cynllun Taliadau​

Mwy o reolaeth dros y cymorth a gewch drwy dalu am eich gwasanaethau gofal yn uniongyrchol.

 
​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd