Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal Cartref Achrededig

​Rydym yn diweddaru’r rhestr o ddarparwyr cymeradwy ar hyn o bryd. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch ebost ascsdt@caerdydd.gov.uk​.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae pob asiantaeth Gofal Cartref sydd wedi’i achredu gan Gyngor Caerdydd yn gofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Bydd pob darparwr a restrir ar Restr Darparwyr Achrededig (RhDA) Caerdydd wedi cwblhau’r prosesau achredu a chofrestru a bennir gan Gyngor Caerdydd yn llwyddiannus.

Darperir y rhestr at ddibenion gwybodaeth yn unig ac mae’n cynnwys gwybodaeth a oedd yn gywir adeg ei chyhoeddi. Mae’n nodi asiantaethau Gofal Cartref achrededig sy’n rhoi cymorth o fewn ffiniau Caerdydd ar ran yr Awdurdod Lleol.​

Cynhelir y RhDA gan Dîm Contractau a Datblygu Gwasanaethau Cyngor Caerdydd. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rhestr, cysylltwch â ni.

Sylwer nad yw Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo unrhyw sefydliad a nodir ar y RhDA.  Nid yw’r Cyngor yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnaethoch chi ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon.​


Rhoddir yr adroddiadau archwiliad diweddaraf sydd ar gael ar wefan AGC.​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Asiantaeth
Cyfeiriad
  
Tŷ Charter 2, Parc Busnes Links, Caerdydd. CF3 0LT
029 2252 0138

​3D care (Cardiff) Ltd​

2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF242SA.
029 2089 4860
Llawr 1af Uned 1b, Ty Pembroke, Spring Meadow Parc Busnes, Caerdydd, CF3 2ES
029 2192 1620
Tŷ Flynn, Cardiff Road, Pontypridd. CF37 5HP.
014 4348 4400
Copthorne Way, Caerdydd. CF5 6ES.
029 2062 3320
Copthorne Way, Caerdydd. CF5 6ES.
029 2267 2497
166 Heol Casnewydd, Caerdydd. CF24 1DL.
029 2040 2040

​Care Cymru​

Uned 5b, Llawr Gwaelod, Longcross Court, Caerdydd. CF24 0AD.
029 2048 4239
Ystafell 7 ac 8, Parc Busnes Edwards, Llantrisant. CF72 8QZ.
014 4322 5226
11 Stryd Oxford, Nantgarw, Caerdydd, CF15 7SU
029 2081 3889
2il Lawr, Cyswllt Byd-eang. Dunleavy Drive, Parc Busnes y Porth Celtaidd, Caerdydd. CF11 0SN


029 2132 1063

​Comfort Care Recruitment and Training Ltd​

Ty Wellington, Stryd Wellington, Caerdydd, CF11 9BE
029 2267 6695
St Hilary Court, Copthorne Way, Croes Cwrlwys. CF5 6ES.
029 2067 2300

​Delight Care and Support Service​

Canolfan Fusnes Alexandra Gate Cyf, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF242SA.
029 2115 5613
2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA
029 2115 5613

​Dolphin Care Agency Ltd​

Heol Orllewinol y Bont-Faen, Trelái, Caerdydd. CF5 5BQ.
029 2056 0261
28-30 Carlisle Street, Sblot, Caerdydd. CF24 2DS.
029 2045 5300

​Evoo Healthcare​

2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA
029 2044 8140

​Five Star Care​

Canolfan Fusnes Pro-Copi, Uned 5, Parc Ty Glas, Llanishen, Caerdydd, CF14 5DU
029 2166 1861
​2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA.
029 2089 4844
2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF242SA.
033 3090 4534

​Guardian Angel Carers

S4C, Parc Ty Glas, Llanishen, Caerdydd, CF14 5DU
029 2240 9704
5a Beulah Road, Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6LT.
017 8976 2121
18 Ffordd Caerdydd, Ffynnon Taf. CF15 7RE.
029 2111 1026

​Hippo Health Care​

Swyddfa A15, 2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF242SA
02920894811
21 Heol Pen-llin, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 2AA.
029 2062 4490

​Infinity Kingdom Healthcare​

52 Lady Isle House, Caerdydd. CF11 0JH.
079 3998 7916
113-116 Stryd Bute, Caerdydd. CF10 5EQ.
033 0113 2948
433 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, Caerdydd.  CF5 1JH.
029 2038 2151
Canolfan Fusnes Alexandra Gate Cyf, 2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA.
029 2089 4758

​ISS Healthcare ​

Llawr 1af Tŷ Penfro, Parc Busnes Springmeadow, Caerdydd. CF3 2ES.
029 2077 9443
90 Pen Y Bryn, Caerphilly, CF83 2LA
078 0521 1992

​Leison Centre

Uned 3, Heol Heddel, Caerdydd, CF11 8DJ
029 2221 0696
14 Musuem Place, Caerdydd, CF10 3BH
029 2132 0540
832 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF3 4LH
029 2040 5678
Suite B5, 1 Lawr, Heol Cowbridge East, CF5 1JH
078 8868 3711
Uned 5 Tŷ Cleeve, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd. CF14 5GP.
029 2023 6216
Lambourne House, Lambourne Crescent, Caerdydd. CF14 5GL.
029 2082 7555

Nytingdale Care Ltd​​

14 Maes Cantref, Llanilid, Pontyclun, CF72 4AD
077 8970 5546

Pagaqum Care Services​​

Llawr Cyntaf, Canolfan Fusnes Dominion, Tŷ Dominion, Dominion Way, Caerdydd. CF24 1PT.
029 2115 4581
Uned 1, Columbus Walk, Brigantine Place, Caerdydd, CF10 4BY
078 6363 0264

​Pineshield (Health and Social Care Services)​

Swît B, Sherborne House, Rhodfa Sherborne, y tu cefn i 378 Ffordd Cyncoed, Caerdydd, CF23 6SA
029 2023 6969
Tŷ Sophia, 28 Heol y Gadeirlan, Caerdydd. CF11 9LJ.
029 2066 0168

​ProCare Nursing Agency Ltd ​

1 Radnor Court, 256 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna. Caerdydd. CF5 1GZ.
029 2054 0802
2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA.
029 2067 4920

​Relax Care

Ty Wellington, Stryd Wellington, Caerdydd, CF11 9BE
033 3011 5221
Uned 7, Cwrt Castelton, Heol Fortran, Caerdydd, CF3 0LT
029 2079 4050

Safehaven South Wales Ltd​

Uned 8, Ffordd Argyle, Parc Busnes Trelái, Trelái. CF5 5NJ.
029 2167 6949
The Maltings, Stryd East Tyndall, Caerdydd, CF24 5EA
0300 3035 345
Cae Trews, Heol Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 4LH.
016 5666 8775

​Thistle Care Ltd​

152, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna. CF11 9ND.
029 2252 0104

​Unite Care Group​

Conway House, Parc Busnes Llaneirwg, Heol Fortran, Caerdydd, CF3 0EY
029 2111 1455

​Unity Care Ltd​

148c Heol y Crwys, Cathays, Caerdydd. CF24 4NR.
029 2034 5553
St Hilary Court, Copthorne Way, Croes Cwrlwys, Caerdydd. CF5 6ES.
029 2059 5503
89 Heol Whitchurch, Caerdydd, CF14 3JP
029 2052 0401

​Wales England Care Ltd ​

Gweithdy'r Coetsiws, Stryd Philip, Casnewydd, NP11 6DF
016 3374 6035
1 Schooner Way, Caerdydd, CF10 4DZ
077 6171 7301

​WeKare Wales Ltd​

Regus House, Malthouse Avenue, Porth Caerdydd, Caerdydd. CF23 8RU.
029 2188 0508

​WT Healthcare Ltd​

127, Heol Wentloog, Rumney, Caerdydd, CF3 3TH
079 2673 7941


Cysylltwch â ni

Tîm Contractau a Datblygu Gwasanaethau Cyngor Caerdydd

Cysylltu â ni

029 2087 3358


​​
 ​​​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd