Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Gofal Cartref Achrededig

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae pob asiantaeth Gofal Cartref sydd wedi’i achredu gan Gyngor Caerdydd yn gofrestredig gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). Bydd pob darparwr a restrir ar Restr Darparwyr Achrededig (RhDA) Caerdydd wedi cwblhau’r prosesau achredu a chofrestru a bennir gan Gyngor Caerdydd yn llwyddiannus.
 

Darperir y rhestr at ddibenion gwybodaeth yn unig ac mae’n cynnwys gwybodaeth a oedd yn gywir adeg ei chyhoeddi. Mae’n nodi asiantaethau Gofal Cartref achrededig sy’n rhoi cymorth o fewn ffiniau Caerdydd ar ran yr Awdurdod Lleol.​
 

Cynhelir y RhDA gan Dîm Contractau a Datblygu Gwasanaethau Cyngor Caerdydd. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rhestr, cysylltwch â ni.


Sylwer nad yw Cyngor Caerdydd yn cymeradwyo unrhyw sefydliad a nodir ar y RhDA.  Nid yw’r Cyngor yn atebol am unrhyw benderfyniad a wnaethoch chi ar sail y wybodaeth a roddir ar y rhestr hon


Rhoddir yr adroddiadau archwiliad diweddaraf sydd ar gael ar wefan AGC.​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


Asiantaeth
Cyfeiriad
  

​1 Call Care Caerdydd​​​

The Maltings, Stryd Tyndall Ddwyreiniol, Caerdydd. CF24 5EA.
029 2105 1700
Tŷ Portland, 3ydd Llawr, 113 - 116 Stryd Bute, Caerdydd. CF10 5EQ.
029 2252 0521

​3D care (Cardiff) Ltd​

2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF242SA.
029 2089 4860
Blwch Post 4, Abertawe. SA1 3YJ.
029 2056 8525
228, Heol Holltwn, Y Barri. CF63 4HS.
014 4673 5656
14 Hendre Road, Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. CF35 5NW.
016 5686 3963

​Arian Care Limited​

Siambr Fasnach De Cymru, 4a Orion Suite, Enterprise Way, Casnewydd. NP20 2AQ.
016 3363 3413
Tŷ Flynn, Cardiff Road, Pontypridd. CF37 5HP.
014 4348 4400
Copthorne Way, Caerdydd. CF5 6ES.
029 2060 1790
2a Heol yr Hen Eglwys, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 1AB.
029 2062 3320

​Cardiff Homecare Ltd (Right at Home)​

Uned 7, Castleton Court, Fortran Road, Llaneirwg, Caerdydd. CF3 0LT.
029 2079 4050
111 Oxford Street, Ystâd Ddiwydiannol Trefforest, Nantgarw, Caerdydd. CF15 7SU.
029 2081 3889
166 Heol Casnewydd, Caerdydd. CF24 1DL.
029 2040 2040

​Care Cymru​

Uned 5b, Llawr Gwaelod, Longcross Court, Caerdydd. CF24 0AD.
029 2048 4239

​Care in Cymru​

2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA.
029 2023 4020

​Caring 4 U Ltd, Caerdydd a’r Fro ​

Ystafelloedd F1/F2, Y Ganolfan Fusnes, Tŷ Caerdydd, Ffordd Caerdydd, Y Barri. CF63 2AW.
014 4673 1292
Ystafell 7 ac 8, Parc Busnes Edwards, Llantrisant. CF72 8QZ.
014 4322 5226
58 Stryd James, Bae Caerdydd, Caerdydd. CF10 5EZ.
029 2132 1063
St Hilary Court, Copthorne Way, Croes Cwrlwys. CF5 6ES.
029 2067 2300

​Delight Care & Support Service​

Canolfan Fusnes Alexandra Gate Cyf, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF242SA.
077 5222 7640
Y Goleufan, Harrison Drive, Llaneirwg, Caerdydd CF3 0PJ
030 0303 9030

​Dolphin Care Agency Ltd​

Heol Orllewinol y Bont-Faen, Trelái, Caerdydd. CF5 5BQ.
029 2056 0261
28-30 Carlisle Street, Sblot, Caerdydd. CF24 2DS.
029 2045 5300

​Evoo Healthcare​

70 Rhodfa Countisbury, Llanrhymni, Caerdydd. CF3 5SN.
029 2048 1196

​Five Star Care​

27 Richards Terrace, Y Rhath, Caerdydd. CF24 1RU.
029 2048 8944
Ysbyty Gellinudd, Lon Catwg, Pontardawe. SA8 3DX.
017 9281 6600
5a Beulah Road, Rhiwbeina, Caerdydd. CF14 6LT.
029 2002 6340
18 Ffordd Caerdydd, Ffynnon Taf. CF15 7RE.
029 2111 1026

​Hippo Health Care​

Swyddfa 222, Malthouse Avenue, Pontprennau, Caerdydd. CF23 8RU.
029 2026 3328
6 Regents Court, Caerdydd.  CF24 5JQ.
029 2056 9483
21 Heol Pen-llin, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 2AA.
029 2062 4490

​iMeUs Healthcare​

1-3 St Mary’s Avenue, Y Barri.  CF63 4LR.
016 5671 7273

​Infinity Kingdom Healthcare​

52 Lady Isle House, Caerdydd. CF11 0JH.
079 3998 7916
113-116 Stryd Bute, Caerdydd. CF10 5EQ.
033 0113 2948
433 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna, Caerdydd.  CF5 1JH.
029 2038 2151
The Maltings, Stryd Tyndall Ddwyreiniol, Caerdydd. CF24 5EA.
029 2049 4445

​Interseve Healthcare Cardiff​

14, Maes yr Amgueddfa, Parc Cathays, Caerdydd. CF10 3BH.
029 2022 5793
Canolfan Fusnes Alexandra Gate Cyf, 2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA.
029 2089 4758

​ISS Healthcare ​

Llawr 1af Tŷ Penfro, Parc Busnes Springmeadow, Caerdydd. CF3 2ES.
029 2077 9443
832 Heol Casnewydd, Caerdydd. CF3 4LH.
029 2040 5678
Uned 2B, Parc Waterton, Ystâd Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 3PH.
033 3121 6901
Uned 5 Tŷ Cleeve, Lambourne Crescent, Llanisien, Caerdydd. CF14 5GP.
029 2023 6216
Ystafell 4, De Clare House, 4 Sir Alfred Owen Way, Caerffili. CF83 3HU.
029 2240 1152
Lambourne House, Lambourne Crescent, Caerdydd. CF14 5GL.
029 2082 7555

Pagaqum Care Services​​

Llawr Cyntaf, Canolfan Fusnes Dominion, Tŷ Dominion, Dominion Way, Caerdydd. CF24 1PT.
029 2115 4581

​Perfect Pal Healthcare Ltd​

Castle Court, 6 Heol y Gadeirlan, Caerdydd. CF11 9LJ.
029 2078 6626

​Pineshield (Health and Social Care Services)​

74-78 Heol y Parc, yr Eglwys Newydd, Caerdydd. CF14 7BR.
029 2023 6969
Tŷ Sophia, 28 Heol y Gadeirlan, Caerdydd. CF11 9LJ.
029 2066 0168
Uned 4, Seawall Court, Caerdydd. CF24 5PQ.
029 2132 0880

​ProCare Nursing Agency Ltd ​

1 Radnor Court, 256 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna. Caerdydd. CF5 1GZ.
029 2025 8300
2 Alexandra Gate, Ffordd Pengam, Caerdydd. CF24 2SA.
029 2067 4920

React Support Services Limited​

Tŷ Insole, Glamorgan Street, Caerdydd. CF5 1QW.
029 2075 8109
Uned 2, Parc Busnes Capital, Caerdydd. CF3 2PX.
029 2083 7470

​Rumney Care ​

Llawr Cyntaf, Uned 6, Castleton Court, Parc Busnes Llaneirwg. CF3 0LT.
029 2199 0019

Safehaven South Wales Ltd​

Uned 8, Ffordd Argyle, Parc Busnes Trelái, Trelái. CF5 5NJ.
029 2167 6949

​Seren Support Services Ltd​

Tŷ Llewelyn, Parc Busnes Harbourside, Harbourside Road, Port Talbot. SA13 1SB.
017 9295 2640
Cae Trews, Heol Tondu, Pen-y-bont ar Ogwr. CF31 4LH.
016 5666 8775

​Thistle Care Ltd​

152, Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna. CF11 9ND.
029 2252 0104

​Unite Care Group​

Regus House, Malthouse Avenue, Porth Caerdydd, Caerdydd. CF23 8RU.
029 2026 3303

​Unity Care Ltd​

148c Heol y Crwys, Cathays, Caerdydd. CF24 4NR.
029 2034 5553
St Hilary Court, Copthorne Way, Croes Cwrlwys, Caerdydd. CF5 6ES.
029 2059 5503

​Wales England Care Ltd ​

36, Charles Street, Casnewydd. NP20 1JT.
016 3374 6035

​WeKare Wales Ltd​

Regus House, Malthouse Avenue, Porth Caerdydd, Caerdydd. CF23 8RU.
029 2188 0508

​WT Healthcare Ltd​

Regus House, Malthouse Avenue, Porth Caerdydd, Caerdydd. CF23 8RU.
079 2673 7941

​YourLife Management Services Limited​

Thomas Court, Heol Marlborough, Pen-y-lan, Caerdydd. CF23 5BS.
029 2049 8365

​​​​


 

Cysylltwch â ni

Tîm Contractau a Datblygu Gwasanaethau Cyngor Caerdydd

029 2087 3358


​​
 ​​​​​