Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliad cymorth i ofalwyr di-dâl

​​​​​Os ydych yn ofalwr di-dâl yng Nghymru sy'n derbyn Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022, gallwch wneud cais am daliad untro o £500.

Diben y taliad hwn yw cydnabod eich rôl bwysig a'ch helpu gyda'r pwysau ariannol cynyddol a gawsoch drwy gydol y pandemig.

Rydych yn gymwys os ydych yn ofalwr di-dâl am o leiaf 35 awr yr wythnos ar incwm isel ac yn derbyn Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022.

Gwneud cais​

Mae'r cynllun bellach wedi cau.
© 2022 Cyngor Caerdydd