Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Claddedigaethau ac Amlosgiadau

Rydym ni’n cynnig gwasanaeth angladdau urddasol am bris isel sefydlog sydd ar gael i drigolion Caerdydd ar gyfer angladdau a gynhelir yn Amlosgfa Thornhill a mynwentydd Caerdydd
 
I drefnu angladd gyda Chyngor Caerdydd, cysylltwch â:
 
Gwasanaeth Angladdau Cyngor Caerdydd
Michael G Ryan Son and Daughters Cyf
302a Heol y Gogledd
Caerdydd
CF14 3BN
 
029 2062 6101
 
 
 

Cost

 
  • Trefniadau angladd gan Michael G Ryan, Son and Daughters - £1030
  • Ffi amlosgi yn cynnwys y defnydd o gapel y Wenallt neu gapel Briwnant (mae system gerddoriaeth ar gael) a gwasgaru’r gweddillion amlosgedig yn un o’r gerddi coffa heb unrhyw un yn bresennol - £490
  • Ffioedd meddygon am dystysgrifau amlosgi (amcangyfrif) - £157
  • Prynu bedd newydd (100 mlynedd) am ddwy gladdedigaeth - £660
  • Ffi claddu i balu bedd, ei baratoi a’i ôl-lenwi - £590
  • Gwasanaeth yng nghapel y Wenallt neu gapel Briwnant yn cynnwys cerddoriaeth - £150

 

Nid yw’r amcangyfrif hwn o gostau yn cynnwys teyrngedau blodau, ffioedd eglwys a chlerigwyr na hysbysiadau marwolaeth.

 

 

Cyflogi trefnwr angladdau

 

Os ydych yn dewis defnyddio trefnwr angladdau arall argymhellwn eich bod yn gofyn am amcangyfrif o’r gost gan nifer o wahanol drefnwyr angladdau cyn gwneud penderfyniad. Gallai hyn fod yn rhywbeth y gall perthynas neu gyfaill ei wneud ar eich rhan.

 

Dylech nodi y gallai unrhyw newidiadau a wneir i’r trefniadau gwreiddiol y cytunwyd arnynt gyda threfnwr angladdau effeithio ar eich bil terfynol.

 

Os oes gennych reswm i gwyno am drefnwr angladdau gallwch gysylltu â’r Adran Safonau Masnach.

 

 

 

Trefnu angladd heb gyflogi trefnwr angladdau

 

Nid oes rhaid defnyddio gwasanaethau trefnwr angladdau i drefnu angladd. Os ydych yn penderfynu trefnu’r angladd eich hun bydd rhaid i chi allu cludo’r arch i’r amlosgfa neu’r fynwent eich hun.  Os ydych yn dewis yr opsiwn yma, cysylltwch â ni.