Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mynwentydd ac Amlosgfa Thornhill

Rydym yn cynnig cyfleusterau claddu mewn saith mynwent ar hyn o bryd:
 
Mynwent Thornhill
Beddau newydd ar gael
 
 
Mynwent y Gorllewin, Trelai
Beddau newydd ar gael
 
 
Mynwent Pantmawr
Beddau newydd ar gael
 
 
Mynwent Cathays, Allensbank a Fairoak Roads
Ail-agor beddau teuluol yn unig
 
 
St.Mynwent Sant Isan, Mynwent Llanisien
Ail-agor beddau teuluol yn unig
 
 
Mynwent Llandaf
Ail-agor beddau teuluol
 
 
Mynwent Sant Ioan, Radur
Ail-agor beddau teuluol yn unig

 
Amseroedd agor
Ebrill i
Medi​​ ​
Hydref
Mawrth​ ​
Tachwedd
a
Chwefror​ ​
​ Rhagfyr
a Ionawr​
Dydd Llun i ddydd Gwener Penwythnos / gwyl y banc ​ Dydd Llun i ddydd Gwener Penwythnos / gwyl y banc ​ ​ Dydd Llun i ddydd Gwener Penwythnos / gwyl y banc ​ ​ Dydd Llun i ddydd Gwener
Penwythnos / gwyl y banc ​
Thornhill
9am - 7pm​
​10am
 - 7pm
​9am - 6pm ​10am
 - 6pm
​9am - 5pm ​10am - 4.30pm ​9am - 5pm ​10am
- 4pm
Cathays​
9am - 6pm
​10am
 - 6pm
​9am - 5pm ​10am
- 5pm
​9am - 5pm ​10am - 4.30pm ​9am - 5pm ​​10am
- 4pm
​Gorllewin​
9am - 6pm
​10am
 - 6pm
​9am - 5pm ​10am
- 5pm
​9am - 5pm ​10am - 4.30pm ​9am - 5pm ​10am
- 4pm​
Pantmawr​
9.30am - 6pm
​9.30am - 6pm​​ ​9.30am - 4.30pm ​9.30am - 4.30pm ​9.30am - 4.30pm ​9.30am - 4pm ​9.30am - 4.30pm  ​9.30am - 3.30pm
 

Beddau

 
Mae dau fath o fedd ar gael:
 
  • Lawnt lle dim ond carreg fedd a ganiateir. Ni chaniateir unrhyw eitemau ar y bedd, a gosodir tyweirch neu hadau glaswellt arno gan y Cyngor.
  • Gall beddau traddodiadol gynnwys carreg fedd gyda slabiau, cyrbau neu ymylon. Mae’r arwyneb yn galed ac nid yw’n cynnwys glaswellt er mwyn galluogi mynediad mwy diogel a'i gwneud yn haws i’w gynnal.

 

Mae gennym hefyd fan claddu mewn llannerch ar gyfer angladdau gwyrdd yn Thornhill.
 
 

Amlosgfa Thornhill

 
Mae dau gapel ar gyfer gwasanaethau angladdau yn Thornhill:
 
 
Capel y Wenallt
Mae lle ar gyfer 160 o bobl yng Nghapel y Wenallt ac mae organ electronig a system gerddoriaeth ddigidol ar gael yno
 
 
Capel Briwnant
Mae lle i 50 o bobl yng Nghapel Briwnant a gellir cynnig cerddoriaeth drwy system gerddoriaeth ddigidol
 
Mae'r dau gapel hefyd yn cynnig:
 
  • Digon o leoedd parcio ar gael. Dilynwch yr arwyddion.
  • Lleoedd parcio i’r anabl
  • Ystafell aros
  • System ddolen
  • Mynediad i ddefnyddwyr cadair olwyn
  • Recordio gwasanaethau ar DVD/CD
  • Gweddarlledu gwasanaethau 
  • Teyrngedau Gweledol (ffotograffau a/neu fideo wedi’u dangos ar sgrîn yn y capel)​.
 
I gael cyngor a chyfarwyddyd am y nifer o opsiynau y gallwn eu cynnig, cysylltwch â ni.

 
​​​​