Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Hel Achau

Mae nifer o ddewisiadau gwahanol ar gael ar gyfer chwilio drwy gofnodion, cael copïau o dystysgrifau a hel achau yng Nghaerdydd:

 

 

Cofnodion claddedigaethau Caerdydd

Gallwch hefyd gael cofnodion claddu aelodau o’ch teulu yng Nghaerdydd ar gyfer y safleoedd canlynol:

 

 • Mynwentydd Cathays, y Gorllewin, Pantmawr, Radur, Llanisien, Llandaf a Thornhill o 1859 ymlaen.
 • Amlosgfa Thornhill ers iddi agor ym 1953.
 • Cofnodion anghyflawn ar gyfer mynwent Adamsdown.
 • Cofnodion claddedigaethau sy’n dangos enw, galwedigaeth, cyfeiriad ac oedran y person a gladdwyd.
 • Cofnodion cyfrifiadurol o 1912 ymlaen ar gyfer pob mynwent a’r amlosgfa, y gellir chwilota drwyddynt ar eich rhan am ddim.

 

Nid yw’r canlynol gennym:

 

 • cofnodion ar gyfer Eglwys Gadeiriol Llandaf
 • cofnodion ar gyfer mynwentydd eraill Caerdydd
 • cofnodion ar gyfer mynwentydd neu amlosgfeydd y tu allan i Gaerdydd

 

Gallwch dalu ffi i chwilio drwy gofnodion hŷn os oes digon o wybodaeth gennym i gyflawni’r chwiliad.

 

Gallwn ddarparu’r canlynol:

 

 • copïau o’r gorchmynion claddu ar gyfer pob chwiliad llwyddiannus ar gyfer cofnodion claddu
 • copïau o’r derbynebion ar gyfer prynu beddau ar gyfer pob chwiliad llwyddiannus am gladdedigaethau cyn 1912
 • mapiau a chynlluniau beddau i helpu i ddod o hyd i feddau
 • hel achau

 

Ni allwn ddarparu’r canlynol:

 

 • copïau o weithredoedd beddau
 • copïau o gofnodion sy’n ymwneud ag amlosgiadau gan nad yw’r cofnodion hyn ar gael i’r cyhoedd yn yr un modd â chofnodion claddedigaethau
 • Gallwch gynnal chwiliad yn ein hystafell gofnodion yn Thornhill drwy drefnu apwyntiad a thalu ffi fesul awr.

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â ni. 

      

 

English