Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cofrestru Marwolaeth

Pan fo rhywun yn marw bydd angen i chi wneud y canlynol:

 

 • Cael tystysgrif achos meddygol dros farwolaeth gan y meddyg yn y feddygfa neu’r ysbyty (Os cyfeiriwyd y farwolaeth at y Crwner arhoswch nes iddo gysylltu â chi)
 • Cofrestru’r farwolaeth yn yr ardal lle mae’r farwolaeth yn digwydd
 • Trefnu’r angladd

 

Er mwyn cofrestru marwolaeth, rhaid i chi fod yn un o’r canlynol:

 

 • un o berthnasau’r ymadawedig,
 • rhywun a oedd yn bresennol ar adeg y farwolaeth,  
 • uwch weinyddwr yn yr ardal lle digwyddodd y farwolaeth,
 • y person sy’n rhoi cyfarwyddiadau i’r trefnwr angladdau.

 

Rhaid i chi eich hun ddod i mewn i Swyddfa Gofrestru Caerdydd i gofrestru’r farwolaeth. Ffoniwch am gyngor os yw hyn yn broblem, 029 2087 1680.

 

Ffoniwch i drefnu apwyntiad.

 

Mae apwyntiadau yn para tua 30-45 munud, er mewn rhai achosion efallai bydd rhaid i’r cofrestrydd gyfeirio at y crwner a allai olygu y caiff y cofrestrydd ei gohirio

 

Bydd angen i chi ddod â’r wybodaeth ganlynol gyda chi i’ch apwyntiad:

 

 • dyddiad a lleoliad y farwolaeth
 • enw llawn yr ymadawedig (gan gynnwys yr enw cyn priodi os yw’n briodol)
 • dyddiad a man geni’r ymadawedig
 • galwedigaeth yr ymadawedig ac enwau llawn a galwedigaeth ei ŵr neu wraig
 • cyfeiriad arferol yr ymadawedig
 • p’un a oedd yr ymadawedig yn cael pensiwn o bwrs y wlad
 • dyddiad geni’r priod, os oedd yr ymadawedig yn briod
 • rhif Gwasanaeth Iechyd Gwladol yr ymadawedig, os yw’n hysbys, neu dylech roi’r cerdyn meddygol ei hun i’r cofrestrydd os yw ar gael Peidiwch ag oedi cyn cofrestru’r farwolaeth os nad yw’r cerdyn meddygol ar gael.


​​
English