Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Tywydd Garw

​​​​

Os bydd tywydd garw yn ystod y gaeaf byddwn yn diweddaru’r dudalen hon gyda newidiadau i wasanaethau’r Cyngor a allai effeithio arnoch​. Mae ein y cod eira yn cynnig awgrymiadau a chanllawiau ar yr hyn y gallwch ei wneud i baratoi at dywydd garw, gan gynnwys eira mawr. 

Atal rhewi pibellau ​

Os yw’ch pibell cyddwysiad gwres canolog wedi rhewi gallai stopio’ch boeler rhag cynnau. Mae gan Dŵr Cymru gyngor ar baratoi'ch cartref i atal rhewi pibellau​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.


Gwyliwch fideo Dŵr Cymru ar beth i’w wneud os oes pibell yn y tŷ wedi rhewi. 

Video id: C9G5YSKWC70​​​
​​​​​​​​​​
​​​
Cardiff Gov app logo
Lawrlwythwch i gael ffordd well o gysylltu â gwasanaethau’r cyngor.​
Download app via Apple store Download app via Google Play store​​A yw fy ysgol ar​ agor?

 

Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf i chi am ysgolion sydd wedi cau a tharfu ar wasanaethau trafnidiaeth ysgol dros gyfnod y tywydd garw.

Gwasanaeth larwm cymunedol

 

Gall iâ ac eira ar y llawr olygu na chaiff y strydoedd eu glanhau hyd yn oed os oes modd cyrraedd yr ardal ar y ffyrdd.

 

Os oedd eich ardal chi i fod i gael ei glanhau heddiw a bod y tywydd wedi amharu ar hynny, hoffem eich sicrhau y byddwn yn gwneud pob ymdrech i lanhau eich ardal cyn gynted ag y bo'n ymarferol i wneud hynny.

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw barciau, canolfannau neu gyfleusterau eraill a allai fod wedi’u cau a/neu wedi’u heffeithio arnynt.

O ganlyniad i dywydd eithafol a'r galw sylweddol mae hyn wedi'i roi ar y cyngor, byddwn ond yn gallu at gyweirio eich eiddo cyngor os ystyriwn fod bygythiad i fywyd neu berygl o anaf.

Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar ynghylch y mater hwn ac rydym yn cynghori tenantiaid y cyngor i beidio a galw'r llinell atgyweirio oni bai mewn argyfwng.

Mae'n hanfodol bwysig bod modd i breswylwyr sydd angen cysylltu a'n gweithredwyr gael ateb yn gyflym.

I'r rhai hynny ohonoch sydd mewn sefyllfa nad yw'n un brys, gallwn argymell y cyngor canlynol ar gadw'n ddiogel ac yn gynnes:

  • ​Os nad ydych chi'n gallu cynhesu pob ystafell, sicrhewch fod eich ystafell fyw yn gynnes drwy'r dydd a chynheswch eich ystafell wely cyn mynd i gysgu. 

  • Gwisgwch dillad addas a all eich helpu i gadw'n gynhesach o lawer. Haenau o ddillad sydd orau - crysau-t a dillad tebyg i gadw gwaelod eich cefn yn gynnes i'ch cynhesu o'ch canol. 

  • Os oes gennych berthnasau oedrannus neu gymdogion a all fod angen cymorth, galwch heibio. 

 

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw cynwentydd ac angladdau neu gyfleusterau eraill a allai fod wedi’u cau a/neu wedi’u heffeithio arnynt.

 

Ffoniwch 0300 1234530 y tu allan i oriau 

 

Sylwer: Rhif ffôn mewn argyfwng yw hwn, i alwadau am briffyrdd a gwaith cynnal a chadw dros y gaeaf yn unig​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​