Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Trosedd ar garreg y drws

Trosedd ar garreg y drws yw pan fydd twyll fasnachwyr yn dod i’ch drws ac yn rhoi pwysau arnoch yn anghyfreithlon i brynu rhywbeth neu gofrestru am wasanaeth.

 
Gallai fod yn hawdd meddwl mai dim ond ar bobl hŷn y mae hyn yn effeithio. Fodd bynnag, mae nifer o resymau gwahanol pam y gallai person fod yn agored i ddioddef o drosedd ar garreg y drws, fel:
 
  • profedigaeth ddiweddar yn y teulu
  • problemau iechyd meddwl
  • salwch, neu unrhyw anabledd corfforol
  • byw ar eu pen eu hunain
  • allgáu cymdeithasol
  • bod yn rhiant sengl â phlant ifanc
 

Sut i adrodd trosedd ar garreg y drws

 
Dylech adrodd unrhyw weithgaredd i ni rydych yn amau y gallai fod yn drosedd garreg y drws:

​​
 
Adrodd trosedd ar garreg y drws
 
Os ydych yn teimlo dan fygythiad mewn unrhyw ffordd, neu fod trosedd wedi’i chyflawni (fel byrgleriaeth) dylech ffonio’r heddlu:
 
101 os nad oes argyfwng
neu
999 mewn argyfwng
 
 
Noder: Nid yw masnachwyr yn dod i’ch drws yn ddiwahoddiad yn drosedd. Dysgwch fwy yn alwyr diwahoddiad