Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Ymgynghoriad ar y strategaeth Leol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd

​​Rydym am glywed eich sylwadau i'n helpu i benderfynu sut y caiff perygl llifogydd ei reoli dros y 6 mlynedd nesaf. 

Rhaid i ni adolygu a diwygio'r strategaeth perygl llifogydd bresennol dan Adran 10 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Mae hyn yn sicrhau bod ein gwaith yn cyd-fynd â'r strategaeth genedlaethol.

Fel yr Awdurdod Llifogydd Arweiniol Lleol, rhaid i ni ddatblygu, cynnal, gweithredu a monitro strategaeth leol ar gyfer rheoli perygl llifogydd. Rhaid i'r strategaeth ddangos sut y byddwn yn rheoli perygl llifogydd o ystod o ffynonellau fel cyrsiau dŵr arferol, dŵr wyneb ffo, a dŵr daear. 


Dweud eich dweud


Mae'r ymgynghoriad hwn bellach ar gau.​

​​​

© 2022 Cyngor Caerdydd