Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Diogelu coed

​​​​​​Mae Gorchmynion Cadw Coed (GCC) yn berthnasol i goed a choetiroedd penodol yng Nghaerdydd er mwyn helpu i’w diogelu.
 
Mae’n anghyfreithlon torri, tocio, dinistrio neu ddifrodi unrhyw waith os oes GCC mewn grym. Er mwyn gwneud gwaith rhaid i chi gwblhau ffurflen gais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd  Gallwch wneud cais am ddim.


Cwblhewch y ffurflen a’i dychwelyd i amddiffyncoed@caerdydd.gov.uk​.


Gallwch ddychwelyd y ffurflen drwy’r post neu mewn person i:

Development Management
Neuadd y sir,
Caerdydd,
CF10 4UW.

  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen sy’n cynnig cyngor ar Orchmyn​ion Cadw Coed​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd.
 
Os yw’r goeden neu goetir rydych eisiau gwneud gwaith arno mewn Ardal Gadwraeth bydd angen i chi lenwi ffurflen gais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cad​wcoed​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd.  
 

Gwybodaeth a chyngor

 

 
​​
© 2022 Cyngor Caerdydd