Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Diogelu coed

Diogelu coed

Mae Gorchmynion Cadw Coed (GCC) yn berthnasol i goed a choetiroedd penodol yng Nghaerdydd er mwyn helpu i’w diogelu.
 
Mae’n anghyfreithlon torri, tocio, dinistrio neu ddifrodi unrhyw waith os oes GCC mewn grym. Er mwyn gwneud gwaith rhaid i chi gwblhau ffurflen gais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed.​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd   Gallwch wneud cais am ddim.


A fyddech gystal â llenwi’r ffurflen a dychwelyd un copi i amddiffyncoed@caerdydd.gov.uk​ neu yn y post / yn bersonol.


Development Management
Neuadd y sir,
Caerdydd,
CF10 4UW.

  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio dogfen sy’n cynnig cyngor ar Orchmynion Cadw Coed.
 
Os yw’r goeden neu goetir rydych eisiau gwneud gwaith arno mewn Ardal Gadwraeth bydd angen i chi lenwi ffurflen gais i wneud gwaith ar goed sydd dan orchymyn cadwcoed​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .  
 

Gwybodaeth a chyngor

 


Development Management
Neuadd y sir,
Caerdydd,
CF10 4UW.

     
 
​​
English