Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Y camau cyn-adneuo

Mae camau cyn-adneuo’r CDLl yn llywio’r broses o baratoi’r Cynllun ar Adnau.


 

Y Weledigaeth a’r Amcanion

 

Cynhaliwyd y cam ymgynghori cyntaf ar Weledigaeth ac Amcanion y Cynllun Datblygu Lleol ym mis Rhagfyr 2010, a chafodd ei ystyried gan y Cyngor ar 24 Mawrth 2011. Mae’r ymgynghoriad wedi dod i ben.

 

Gweld yr Adroddiad ar y Weledigaeth a’r Amcanion (PDF 1.77 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ymgynghoriad ar y Dewisiadau Strategol a Safleoedd

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y dewisiadau strategol a safleoedd rhwng Mai a Mehefin 2011. Mae’r ymgynghoriad wedi dod i ben.

 

Gweld yr Ymgynghoriad ar y Dewisiadau Strategol a Safleoedd (PDF 1.36 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Ystyriwyd adroddiad a oedd yn amlinellu canfyddiadau a goblygiadau’r ymgynghoriad, ynghyd â gwaith datblygu’r sail tystiolaeth, yng nghyfarfod y Cyngor ar 17 Tachwedd 2011.

 

Y Strategaeth a Ffefrir

 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth a Ffefrir rhwng 1 Tachwedd a 14 Rhagfyr 2012.  

 

Mae’r Strategaeth a Ffefrir yn dangos sut yr eir i’r afael â’r materion a’r tueddiadau amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol cyfredol allweddol sy’n effeithio ar y ddinas.  Mae hefyd yn ystyried sut y gellir diwallu anghenion datblygu’r ddinas, gan gynnwys lleoliadau bras arfaethedig ar gyfer tai newydd, safleoedd cyflogaeth a gofynion strategol eraill.

 

Defnyddiwyd y safbwyntiau a fynegwyd i helpu i lywio’r gwaith o baratoi Cynllun ar Adnau manylach.


 

Y Strategaeth a Ffefrir (PDF 4.66 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Atodiadau’r Strategaeth a Ffefrir (PDF 1.22 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Dim ond y Strategaeth a Ffefrir a’r Adroddiad Cychwynnol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd oedd dan sylw yn yr ymgynghoriad hwn.

 

Papurau Technegol Cefndirol


 

1. Adroddiad Cychwynnol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd (PDF 2.84 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Papur Technegol Cefndirol 1 – Crynodeb Annhechnegol o’r Adroddiad Cychwynnol ar yr Arfarniad o Gynaliadwyedd (PDF 1.50 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

2. Adroddiad ar Asesu’r Effaith ar Iechyd (PDF 1.56 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

3. Adroddiad ar Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb (PDF 1.17 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

4. Adroddiad ar y Rheoliadau Cynefinoedd (PDF 1.22 MB)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 


 

5. Crynodeb o ganfyddiadau Craffu (PDF 1.39 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

6. Crynodeb o’r ymgynghoriadau a gynhaliwyd hyd yma (PDF 3.94 MB) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

7. Adroddiad ar Ganfyddiadau Gweithgor y Swyddog Cydweithredol (PDF 2.59 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

8. Crynodeb o’r Asesiad o’r Safleoedd a Gynigir – Methodoleg a Chanfyddiadau


 

9. Papur Technegol Poblogaeth a Thai (PDF 1.25 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

10. Papur Technegol Capasiti Trefol (PDF 1.17 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

11. Papur Technegol Economaidd (PDF 1.34 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

12. Papur Technegol Trafnidiaeth (PDF 2.38 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​External link opens in a new window​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Cyflwyniad Powerpoint ar y Strategaeth a Ffefrir (PDF 2.21 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


 

Mapiau Arddangos y Strategaeth a Ffefrir:


 

Ardaloedd ABCI (PDF 2.63 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ardaloedd D (PDF 2.19 MB)​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ardal E ac F (PDF 1.73 MB)​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ardal G (PDF 2.18 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ardal H (PDF 2.09 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Ardal J (PDF 1.81 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Taflen yr Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir (PDF 6.10 MB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Crynodeb o ganfyddiadau’r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir (PDF 107 KB)​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd