Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Safleoedd Amgen

Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) - Ymgynghoriad ar Safleoedd Amgen

  

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad ar y CDLl ar Adnau yn y cyfnod o chwe wythnos hyd at 26 Tachwedd 2013.

Fel rhan o'r broses honno, cyflwynodd unigolion a sefydliadau safleoedd a ddylai, yn eu barn nhw, gael eu cynnwys yn y Cynllun, eu dileu o'r Cynllun, neu eu newid mewn ryw ffordd. Gelwir y safleoedd hyn yn ‘Safleoedd Amgen'.
 
Roedd yn ofynnol i'r Cyngor gynnal ymgynghoriad ar y safleoedd hyn er mwyn canfod barn pobl arnynt. Nid yw'r Cyngor yn hyrwyddo'r safleoedd hyn ar gyfer eu datblygu / diogelu. Mae p'un a gaiff y CDLl ar Adnau ei newid bellach yn fater i Arolygydd Cynllunio annibynnol.
 
Roedd y Cyngor yn ymgynghori ar y Safleoedd Amgen hyn am 6 wythnos hyd at ganol nos ar 25 Mawrth 2014, ond mae hyn wedi'i ymestyn at ganol nos ar 4 Ebrill 2014. Mae hyn oherwydd camgymeriad yn y disgrifiad o'r defnydd arfaethedig ar gyfer Safle AS(B)3 (i'r De o Gyffordd 33 ar yr M4) a nodwyd yn wreiddiol fel ‘Preswyl - fel rhan o Safle D Strategol mwy o faint' ond sydd wedi'i gywiro i ‘Defnydd Cymysg neu Gyflogaeth - fel rhan o Safle D Strategol mwy o faint'. Ceir rhagor o fanylion isod.
 
Gweld y Gofrestr o Safleoedd Amgen sy'n cynnwys gwybodaeth am y safleoedd a gynigiwyd.
 
Gweld y Cywiriad i Safle Amgen AS(B)3 i'r De o Gyffordd 33 ar yr M4 yn Adran 3 ac i Adran 6 y Tabl Crynhoi ar y Safleoedd Amgen.
 
Gweld y Sylwadau ar Ddyrannu'r Safleoedd unigol sy'n cynnig pob Safle Amgen newydd. Noder, lle y bo'n briodol, fod yr Arfarniad Cynaliadwyedd perthnasol a gyflwynwyd gyda phob safle amgen wedi'i gynnwys yn y sylwadau ar ddyrannu safleoedd.
 

Sylwadau ar Ddyrannu'r Safleoedd

 
AS (N) 1          NORTH OF LLANTRISANT ROAD
AS (N) 2          TY-TO-MAEN FARM, WENTLOOG
AS (N) 3          BRUMMEL DRIVE, CREIGIAU
AS (N) 4          NORTH OF BRIDGE ROAD, OLD ST. MELLONS
AS (N) 5          TY'R WINCH ROAD, OLD ST MELLONS
AS (N) 6          TY ISAF, TONGWYNLAIS
AS (N) 7          PWLL COCH, DRUIDSTONE ROAD, OLD ST. MELLONS
AS (N) 8          ST. CATHERINE'S PARK, TREMORFA
AS (N) 9          CLYDESMUIR INDUSTRIAL ESTATE, TREMORFA
AS (N) 10       WEST OF SNOWDEN ROAD, ELY
AS (N) 11       CARDIFF GATE RETAIL PARK, PONTPRENNAU
AS (N) 12       DRUIDSTONE ROAD, OLD ST. MELLONS
AS (N) 13       DRUIDSTONE ROAD, OLD ST. MELLONS
AS (N) 14       ELY BRIDGE
AS (N) 15       ROVER WAY, SPLOTT
AS (N) 16       CEFN GARW QUARRY, TONGWYNLAIS
AS (N) 17       NORTH OF DRUIDSTONE ROAD, OLD ST. MELLONS
AS (N) 18       BLOOMS GARDEN CENTRE, ST MELLONS
AS (N) 19       BRIWNANT
AS (N) 20       BRYNTEG, RHIWBINA
AS (N) 21       LAND AT BRIDGE ROAD OLD ST. MELLONS
AS (N) 22       PENGAM GREEN, SPLOTT
AS (N) 23       LAND AT CASTLE ROAD, TONGWYNLAIS
AS (N) 24       CARDIFF EAST DELIVERY OFFICE, MOUNT PLEASANT LANE, LLANRUMNEY
AS (B) 1          ROOKWOOD HOSPITAL, LLANDAFF
AS (B) 2          HENSTAFF COURT
AS (B) 3          SOUTH OF JUNCTION 33, ON M4
AS (B) 4          LAND BETWEEN CARDIFF AND NEWPORT
AS (B) 5          CWM FARM, RADYR
AS (B) 6          STRATEGIC SITE C, NORTH WEST CARDIFF
AS (A) 1          SEAWALL ROAD, SPLOTT
AS (A) 2          ST. AGNES ROAD, HEATH
AS (A) 3          CARDIFF GATE, INTERNATIONAL BUSINESS PARK, PONTPRENNAU
AS (A) 4          MEMORY LANE CAKES, HEATH
AS (A) 5          NORTH OF MALVERN DRIVE, LLANISHEN
AS (A) 6          MAES-Y-LLECH FARM
AS (A) 7          QUEENS GATE CAR PARK, BUTETOWN
AS (A) 8          SOUTHERN BOUNDARY OF STRATEGIC SITE C,  NORTH WEST CARDIFF
AS (A) 9         LAND AT CHILTERN CLOSE, LLANISHEN
AS (A) 10       CARDIFF MAIL CENTRE, PENARTH ROAD, GRANGETOWN
AS (A) 11       LAND NORTH OF J33 ON M4 AND SOUTH OF CREIGIAU