Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Mabwysiadu

Rhaid i’r Cyngor fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) fel y’i haddaswyd o fewn 8 wythnos o dderbyn adroddiad yr Arolygwyr. Ar y cam hwn bydd y CDLl yn dod yn gynllun datblygu ar gyfer Dinas a Sir Caerdydd, gan ddisodli’r Cynlluniau presennol.