Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cynllun Datblygu Lleol 2010 a Dynnwyd yn Ôl

CDLl a dynnwyd yn ôl - Dim Statws

 
Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd 2006 – 2021 – Rhoddwyd CDLl Caerdydd ar adnau yn Ebrill 2009. Ar 30 Tachwedd 2009, yn dilyn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad, cyflwynwyd y cynllun i Lywodraeth Cymru i'w archwilio.

 

Fodd bynnag, yng ngoleuni'r amheuon sylweddol a fynegwyd yn y Cyfarfod Archwiliadol gan yr Arolygwyr a benodwyd i gyflawni'r archwiliad a'u hargymhelliad y dylid tynnu'r Cynllun Datblygu Lleol yn ôl o’r archwiliad, yn briodol tynnodd y Cyngor yr CDLl yn ôl ar 12 Ebrill 2010. Ni fydd y CDLl a dynnwyd yn ôl yn cael ei ystyried wrth benderfynu ceisiadau cynllunio.

 

Dogfennau Archwilio


EXAM001  Llythyr y Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad at yr holl gynrychiolwyr (Rhagfyr 09) (PDF 25.3 KB​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd)

 

EXAM002  Nodiadau Cyfarwyddyd ac Agenda’r Cyfarfod cyn y Gwrandawiad (PDF 43.2 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM003  Llythyr Parthed Hysbysur Cyfarfod Archwiliol a Gohirior Cyfarfod Cyn y Gwrandawiad (PDF 18.5 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM004  Nodyn or Cyfarfod Archwiliol i'r Cyngor 27.1.10 (PDF 107 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Llythyr i'r Cyngor parthed y Nodyn o’r Cyfarfod Archwiliol 27.1.10 (PDF 107 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


EXAM005 – Gohebiaeth â’r Cyngor parthed dyddiad y Cyfarfod Archwiliol:

Llythyr dyddiedig 4.2.10 at Mr Hannaby parthed dyddiadau’r Cyfarfod (PDF 46.3 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llythyr dyddiedig 4.2.10 at y Cynghorydd Berman parthed dyddiad y Cyfarfod Archwiliol (PDF 46 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd


EXAM006  Sylwadau Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru ar gais i gynyddu lefelau Dyraniad Cyflogaeth Pengam (Mai 2008) (PDF 702 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

EXAM007  Llythyr Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru i’r Cyngor ar yr Ymgynghoriad ar y Newidiadau â Ffocws yn cynnwys sylwadau ar yr Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd gan Atkins (Ionawr 2010) (PDF 68.4 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM008  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Cyflogaeth) 19.2.10 (PDF 29.7 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM009  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Perygl Llifogydd) 19.2.10 (PDF 15.2 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM010  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Gwastraff) 19.2.10 (PDF 15 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM011  Agenda’r Cyfarfod Archwiliol a gynhaliwyd ar 25 Chwefror 2010 (diwygiwyd) (PDF 31.6 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM012  Nodyn i'r Cyngor or Cyfarfod Archwiliol (Trafnidiaeth) 22.2.10 (PDF 63.4 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM013  Cyngor Caerdydd Nodyn i'r Archwilwyr 24.2.10 (PDF 222 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM014  Nodyn yn Sgîl y Cyfarfod Archwilio (PDF 344 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM015  Nodyn yr Archwilwyr i'r Cyngor (Materion Eraill) 19.3.10 (PDF 34.8 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM016  Cyngor Caerdydd – Llythyr Cais i Dynnu’r CDLl yn ôl 26.3.10 (PDF 465 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM017  Nodyn yr Archwilwyr i LlCC yn argymell tynnu’r CDLl yn ôl 26.3.10 (PDF 304 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM018  Llythyr gan LlCC at yr Arolygydd parthed tynnu’r CDLl yn ôl 7.4.10 (PDF 128 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM019  Llythyr i'r Cyngor yn cadarnhau tynnur CDLl yn ôl 8.4.10 (PDF 13.6 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

EXAM020 Llythyr y Cyngor i LlCC yn cadarnhau tynnu’r CDLl yn ôl 12.4.10 (PDF 492 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

 

Swyddog Rhaglenni
Ystafell 224, Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW  

 

Ffôn: (029) 2078 8597

 

Cystlltwch â'r Swyddog Rhaglen