Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Cynllunio > Cadw’r Amgylchedd Hanesyddol

Cadw’r Amgylchedd Hanesyddol

Mae nifer o adeiladau pwysig, gweddillion archeolegol a mannau agored Caerdydd wedi’u gwarchod er mwyn diogelu cymeriad arbennig y ddinas.

 

Ardaloedd Cadwraeth

Adolygiad o Ardal Gadwraeth Llandaf - cynhaliom ymgynghoriad yn ddiweddar ar adolygiad o’r ffin a Gwerthusiad Ardal Gadwraeth wedi ei ddiweddaru (10.63mb PDF) ar gyfer Llandaf.  Lawrlwythwch grynodeb o’r newidiadau arfaethedig (1.8mb PDF)

Bydd y sylwadau a dderbynnir yn cael eu hystyried nawr. Bydd drafft terfynol yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor i'w gymeradwyo.​
Mae gan Gaerdydd 27 ardal gadwraeth (PDF 483 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a ddynodwyd yn rhai o ddiddordeb archeolegol neu hanesyddol arbennig. Defnyddiwch y map​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i weld a yw eiddo mewn ardal gadwraeth.

 

Mae rheolaethau cynllunio cenedlaethol yn gysylltiedig ag eiddo mewn ardal gadwraeth, ac mae canllawiau ar y rheolau hyn ar gael ar y Porth CynllunioDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd . Mae gan nifer o ardaloedd Gyfarwyddyd Erthygl 4, sy’n gosod rheolaethau ychwanegol dros amrywiaeth o fân addasiadau eraill fel addasiadau i ffenestri (PDF 866 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd . Dyma restr o seiri sy’n arbenigo mewn atgyweirio ac ailgynhyrchu ffenestri a drysau traddodiadol.

Os ydych yn ystyried newid eich eiddo ac yr hoffech gael cyngor, gofynnir i chi gyflwyno
ymholiad cyn gwneud cais.

 

Hefyd, mae angen caniatâd i wneud gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth.

 

Mae’r dogfennau isod yn disgrifio cymeriad pob ardal gadwraeth ac yn cynnig gwybodaeth am y rheolaethau sydd ar waith.

 

Ardaloedd â rheoliadau ar waith
Ardal Gadwraeth Ward Taflen Crynodeb Asesiad
Ffordd Caerdydd Llandaf Taflen (PDF 166 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.86 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Parc Cathays Cathays Dd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol y Gadeirlan Glan-yr-afon Taflen (PDF 184 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Arwyddion a
Hysbysebion (PDF 342 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Asesiad (PDF 1.54 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol Charles Cathays Dd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Church Road Yr Eglwys Newydd Taflen (PDF 147 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.20 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ffordd Churchill Cathays Dd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Conway Road Glan-yr-afon Dd/B Asesiad (PDF 2.27 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Craig y Parc Pentrych Taflen (PDF 136 KB)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.62 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwaelod y Garth Pentrych Taflen (PDF 222 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesaid (PDF 2.73 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Insole Court Llandaf Insole Court Trust Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llandaf Llandaf Taflen (PDF 169 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF  3.02 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Melin Gruffydd Yr Eglwys Newydd Dd/B Asesiad (PDF  1.21 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sgwâr Mount Stuart Butetown Dd/B Asesiad (PDF 3.59 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Oakfield Street Plasnewydd Taflen (PDF 154 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.70 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Pentref Llaneirwg Pontprennau a Phentref Llaneirwg Taflen (PDF 245 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.34 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adeilad y fhead Butetown Taflen (PDF 157 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.66 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol-y-Frenhines Cathays Dd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Pentref Gardd Rhiwbeina Rhiwbeina Taflen (PDF 336 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.55 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Roath Mill Gerddi Penylan Taflen (PDF 149 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.01 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Parc y Rhath Plasnewydd / Pen-y-lan Taflen (PDF 183 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.54 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llyn a Gerddi Parc y Rhath Cyncoed / Pen-y-lan Taflen (PDF 140 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.41 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Catwg Sant Pentrych Taflen (PDF 178 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.91 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
St Fagans Sain Ffagan Taflen (PDF 184 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 4.72 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol Eglwys Fair Cathays Dd/B Asesiad (PDF 3.18 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Tredegarville Plasnewydd Taflen (PDF 196 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.34 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Plas Windsor Cathays Dd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Wordsworth Avenue Plasnewydd Taflen (PDF 211 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 776 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Parciau a Gerddi Hanesyddol

 

Mae 19 parc a gardd yng Nghaerdydd sydd ar Gofrestr CadwDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd o Dirluniau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru. Mae gan y gofrestr wybodaeth i helpu i ddiogelu a chadw’r mannau arbennig hyn, y mae 12 ohonynt yn barciau cyhoeddus. 


 

Gallwch weld parciau a gerddi hanesyddol Caerdydd ar y map​​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd .

 

Adeiladau Rhestredig

 

Mae tua 1,000 o adeiladau rhestredig yng Nghaerdydd. Gallwch ddysgu a yw adeilad yn un rhestredig ar fap​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd

 

Mae adeiladau’n cael eu rhestru gan Cadw​​​​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd i sicrhau bod eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig yn cael ei gydnabod yn llawn yn y system gynllunio. Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig​​​​​Dolen allanol yn agor mewn ffenest newydd  pan fydd addasiad neu estyniad arfaethedig yn effeithio ar gymeriad adeilad rhestredig neu adeiladau cyfagos. Mae angen Datganiad Effaith ar DreftadaethDolen yn agor mewn ffenestr newydd ar gyfer yr holl geisiadau Caniatâd Adeilad Rhestredig.

 

Cofiwch: Mae’n drosedd cyflawni gwaith ar adeilad a restrwyd yn statudol heb gael y Caniatâd Adeilad Rhestredig angenrheidiol yn gyntaf.

 

Arolwg rheoleiddiol Cadw ar gyflwr adeiladau rhestredig. Mae adroddiadau Adeiladau Mewn Perygl ar gael i’w hasesu a gyflawnwyd yn 2011 (4.1mb PDF) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a 2015 (1.4mb PDF)Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Adeiladau Rhestredig Lleol

 

Mae tua 300 o adeiladau yng Nghaerdydd wedi’u rhestru’n lleol. Bwriad y rhestr hon yw sicrhau bod adeiladau lleol sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol yn cael eu cydnabod yn y system gynllunio.

Gweld adeiladau rhestredig lleol ar y map​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ​​

 

Henebion

 

Mae gan Cadw 28 o Henebion Cofrestredig (PDF 887 KB) Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yng Nghaerdydd, o archeoleg cynhanesyddol i amddiffynfeydd o’r Ail Ryfel Byd. Gallwch weld y lleoliadau ar y mapDolen yn agor mewn ffenestr newydd .

 

Mae’n drosedd cyflawni gwaith ar safle heneb gofrestredig heb gael caniatâd Heneb GofrestredigDolen allanol yn agor mewn ffenest newydd gan Cadw yn gyntaf.

 

Cysylltu â ni

 

 

Cadwraeth
Ystafell 223
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW


 


 

    

​​​​​​​​
English