Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Cadw’r Amgylchedd Hanesyddol

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mae nifer o adeiladau pwysig, gweddillion archeolegol a mannau agored Caerdydd wedi’u gwarchod er mwyn diogelu cymeriad arbennig y ddinas.​ 

Mae Cyfarwyddyd Erthygl 4 wedi’i gyhoeddi ar gyfer Rompney Castle ar Heol Gwynllŵg. Mae hyn yn dileu’r hawliau datblygu a ganiatawyd ar gyfer dymchwel ac addasiadau eraill. Gwelwch y cyfarwyddyd a’r map (1.5mb PDF)​. Mynegwch eich barn ar y mater hwn drwy’r ffurflen cysylltu â ni.

Ardaloedd Cadwraeth

Mae gan Gaerdydd 27 ardal gadwraeth (PDF 483 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a ddynodwyd yn rhai o ddiddordeb archeolegol neu hanesyddol arbennig. Defnyddiwch y map​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd i weld a yw eiddo mewn ardal gadwraeth. 

Mae rheolaethau cynllunio cenedlaethol yn gysylltiedig ag eiddo mewn ardal gadwraeth, ac mae canllawiau ar y rheolau hyn ar gael ar y Porth Cynllunio​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. Mae gan nifer o ardaloedd Gyfarwyddyd Erthygl 4, sy’n gosod rheolaethau ychwanegol dros amrywiaeth o fân addasiadau eraill fel addasiadau i ffenestri (PDF 866 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. Dyma restr o seiri sy’n arbenigo mewn atgyweirio ac ailgynhyrchu ffenestri a drysau traddodiadol.

Os ydych yn ystyried newid eich eiddo ac yr hoffech gael cyngor, gofynnir i chi gyflwyno ymholiad cyn gwneud cais.

Hefyd, mae angen caniatâd i wneud gwaith ar goed mewn ardaloedd cadwraeth.

Mae’r dogfennau isod yn disgrifio cymeriad pob ardal gadwraeth ac yn cynnig gwybodaeth am y rheolaethau sydd ar waith. 

Ardaloedd â rheoliadau ar waith
Ardal Gadwraeth Ward Taflen Crynodeb Asesiad
Ffordd CaerdyddLlandaf Taflen (PDF 166 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.86 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Parc CathaysCathaysDd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol y GadeirlanGlan-yr-afon Taflen (PDF 184 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Arwyddion a
Hysbysebion (PDF 342 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

Asesiad (PDF 1.54 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol CharlesCathaysDd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Church RoadYr Eglwys Newydd Taflen (PDF 147 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.20 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Ffordd ChurchillCathaysDd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Conway RoadGlan-yr-afon Dd/B Asesiad (PDF 2.27 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Craig y ParcPentrych Taflen (PDF 136 KB)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.62 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Gwaelod y GarthPentrych Taflen (PDF 222 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesaid (PDF 2.73 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Insole CourtLlandaf Insole Court Trust ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
LlandafLlandafDd/B​
Asesiad (PDF  3.02 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Melin GruffyddYr Eglwys NewyddDd/B Asesiad (PDF  1.21 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Sgwâr Mount StuartButetownDd/B Asesiad (PDF 3.59 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Oakfield StreetPlasnewydd Taflen (PDF 154 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.70 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Pentref LlaneirwgPontprennau a Phentref Llaneirwg Taflen (PDF 245 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.34 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Adeilad y fheadButetown Taflen (PDF 157 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.66 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol-y-FrenhinesCathaysDd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Pentref Gardd RhiwbeinaRhiwbeina Taflen (PDF 336 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.55 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Roath Mill GerddiPenylan Taflen (PDF 149 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.01 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Parc y RhathPlasnewydd / Pen-y-lan Taflen (PDF 183 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.54 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Llyn a Gerddi Parc y RhathCyncoed / Pen-y-lan Taflen (PDF 140 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Asesiad (PDF 1.41 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Catwg SantPentrych Taflen (PDF 178 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 2.91 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
St FagansSain Ffagan Taflen (PDF 184 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 4.72 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Heol Eglwys FairCathaysDd/B Asesiad (PDF 3.18 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
TredegarvillePlasnewydd Taflen (PDF 196 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 1.34 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Plas WindsorCathaysDd/B Asesiad (PDF 7.05 MB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd
Wordsworth AvenuePlasnewydd Taflen (PDF 211 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd Asesiad (PDF 776 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

Parciau a Gerddi Hanesyddol

 

Mae 18 parc a gardd yng Nghaerdydd sydd ar Gofrestr Cadw​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd o Dirluniau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru. Mae’r gofrestr statudol yn cynnig gwybodaeth i helpu i ddiogelu a chadw’r lleoedd arbennig hyn, y mae 12 ohonynt yn barciau cyhoeddus.


Gallwch weld parciau a gerddi hanesyddol Caerdydd ar y map​​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd. 

Adeiladau Rhestredig

 

Mae tua 1,000 o adeiladau rhestredig yng Nghaerdydd. Gallwch ddysgu a yw adeilad yn un rhestredig ar fap​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd

Mae adeiladau’n cael eu rhestru gan Cadw​​​​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newyddi sicrhau bod eu diddordeb pensaernïol neu hanesyddol arbennig yn cael ei gydnabod yn llawn yn y system gynllunio. Mae angen Caniatâd Adeilad Rhestredig​​​​​​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd pan fydd addasiad neu estyniad arfaethedig yn effeithio ar gymeriad adeilad rhestredig neu adeiladau cyfagos. Mae angen Datganiad Effaith ar Dreftadaeth​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd ar gyfer yr holl geisiadau Caniatâd Adeilad Rhestredig. 

Cofiwch: Mae’n drosedd cyflawni gwaith ar adeilad a restrwyd yn statudol heb gael y Caniatâd Adeilad Rhestredig angenrheidiol yn gyntaf. 

Arolwg rheoleiddiol Cadw ar gyflwr adeiladau rhestredig. Mae adroddiadau Adeiladau Mewn Perygl ar gael i’w hasesu a gyflawnwyd yn 2011 (4.1mb PDF) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd a 2015 (1.4mb PDF)​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Adeiladau Rhestredig Lleol

Mae tua 300 o adeiladau yng Nghaerdydd wedi’u rhestru’n lleol. Bwriad y rhestr hon yw sicrhau bod adeiladau lleol sydd o ddiddordeb pensaernïol neu hanesyddol yn cael eu cydnabod yn y system gynllunio.

Gweld adeiladau rhestredig lleol ar y map​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd 

Henebion

Mae gan Cadw 31 o Henebion Cofrestredig (PDF 832 KB) ​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd yng Nghaerdydd, o archeoleg cynhanesyddol i amddiffynfeydd o’r Ail Ryfel Byd. Gallwch weld y lleoliadau ar y map​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd. 

Mae’n drosedd cyflawni gwaith ar safle heneb gofrestredig heb gael caniatâd Heneb Gofrestr​edig​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd gan Cadw yn gyntaf. 

Cysylltu â ni

 

Cysylltu â ni

Cadwraeth
Ystafell 223
Neuadd y Sir
Caerdydd
CF10 4UW

​​
 

    

​​​​​​​​​
© 2022 Cyngor Caerdydd