Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Taliad cymorth costau byw

​​Nod y cynllun hwn gan Lywodraeth Cymru yw helpu trigolion gyda chost gynyddol biliau cyfleustodau.  Taliad untro o £150 yw hwn fesul cartref, nid ad-daliad treth gyngor.

Cymhwysedd 

Byddwch yn ei dderbyn os oeddech, ar 15 Chwefror 2022, yn atebol am y dreth gyngor ac:

  • yn derbyn gostyngiad yn y dreth gyngor, neu
  • yn byw mewn eiddo ym mand A, B, C neu D, neu
  • yn byw eiddo ym mand E gyda gostyngiad band addasu anabledd.

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth sydd gennym i gadarnhau cymhwysedd ac i wneud taliadau, gan gynnwys gwybodaeth o’ch cyfrif treth gyngor a thaliadau tannwydd gaeaf a gawsoch. Mae erthygl 6(1)(e) GDPR y DU​ ​​​​​​​D​olen allanol yn agor mewn ffenest newydd yn rhoi’r hawl i ni ddefnyddio data er budd y cyhoedd.


Sut i wneud cais 

Byddwch yn wyliadwrus o dwyllwyr. Ni fyddwn byth yn eich ffonio i ofyn am fanylion banc.

Os ydych yn talu'ch treth gyngor drwy ddebyd uniongyrchol, nid oes angen i chi wneud cais.

Dylech dderbyn y taliad yn uniongyrchol yn eich cyfrif banc yn ystod yr wythnosau nesaf.
 
Os na fyddwch yn talu drwy ddebyd uniongyrchol, byddwch yn derbyn llythyr ym mis Mai gyda manylion am y broses ymgeisio.