Sign In
Cyngor Caerdydd www.caerdydd.gov.uk
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area

Cyngor Caerdydd

www.caerdydd.gov.uk

Sut y caiff Gostyngiad y Dreth Gyngor ei gyfrifo

​​​​Mae maint y gostyngiad yn dibynnu ar eich incwm a’ch cynilion.

Byddwn yn cyfrifo faint o arian sydd ei angen arnoch i fyw, yn seiliedig ar amgylchiadau eich teulu. Os yw'ch incwm yn fwy na’ch anghenion – yn ôl ffigurau’r llywodraeth – bydd faint o fudd-dal a gewch yn cael ei leihau.

Gallai eich gostyngiad gael ei leihau hefyd os oes oedolion eraill yn byw yn eich tŷ. 

Dysgwch sut i wneud cais am Ostyngiad y Dreth G​yngor.​

Sut y caiff Gostyngiad y Dreth Gyngor ei ddyfarnu


Os bydd eich cais yn llwyddianus, cewch Ostyngiad y Dreth Gyngor o'r diwrnod y cafwyd eich cais.

Bydd swm y gostyngiad yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif Treth Gyngor yn awtomatig. Bydd  bil newydd yn cael ei anfon atoch, yn dangos eich balans a'ch taliadu newydd.

Unwaith y cewch wybod am eich gostyngiad gallwch ofyn i ni sut y gwnaethom ein penderfyniad. Gallwch herfyd ofyn i ni ailystyried os ydych o'r farn ein bod wedi gwneud camgymeriad. Dysgwch sut i apelio yn erbyn penderfyniad​​​​​​​​​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

© 2022 Cyngor Caerdydd