Navigate Up
Sign In
Loading

Fy Nghymdogaeth

Defnyddiwch eich cod post i ddod o hyd i gynghorwyr, cyfleusterau, dalgylchoedd ysgol lleol a mwy.

Find facilities in my area
new cardiff > CYM > Preswylydd > Budd-daliadau a Grantiau > Gostyngiad y Dreth Gyngor > Sut y caiff Gostyngiad y Dreth Gyngor ei gyfrifo

Sut y caiff Gostyngiad y Dreth Gyngor ei gyfrifo

Mae maint y gostyngiad yn dibynnu ar eich incwm a’ch cynilion.


Byddwn yn cyfrifo faint o arian sydd ei angen arnoch i fyw, yn seiliedig ar amgylchiadau eich teulu. Os yw'ch incwm yn fwy na’ch anghenion – yn ôl ffigurau’r llywodraeth – bydd faint o fudd-dal a gewch yn cael ei leihau.

Gallai eich gostyngiad gael ei leihau hefyd os oes oedolion eraill yn byw yn eich tŷ.

 

Dysgwch sut i wneud cais am Ostyngiad y Dreth Gyngor.


Sut y caiff Gostyngiad y Dreth Gyngor ei ddyfarnu


Os bydd eich cais yn llwyddianus, cewch Ostyngiad y Dreth Gyngor o'r diwrnod y cafwyd eich cais.


Bydd swm y gostyngiad yn cael ei ychwanegu at eich cyfrif Treth Gyngor yn awtomatig. Bydd  bil newydd yn cael ei anfon atoch, yn dangos eich balans a'ch taliadu newydd.


Unwaith y cewch wybod am eich gostyngiad gallwch ofyn i ni sut y gwnaethom ein penderfyniad. Gallwch herfyd ofyn i ni ailystyried os ydych o'r farn ein bod wedi gwneud camgymeriad. Dysgwch sut i apelio yn erbyn penderfyniad​​​​​​​Dolen yn agor mewn ffenestr newydd

 

English